Zaznacz stronę

Spektrometria mas – SCIEX

SCIEX jest światowym liderem w zakresie produkcji oraz sprzedaży wysokiej klasy spektrometrów masowych sprzężonych z chromatografią cieczową oraz elektroforezą kapilarną. Firma jest sprawdzonym i zaufanym partnerem dla tysięcy naukowców oraz laboratoriów badawczych i rutynowych na całym świecie, które koncentrują się na badaniach w zakresie farmacji, biofarmacji, biotechnologii, ochrony środowiska, żywności, kryminalistyce oraz badaniach klinicznych. Szczególną uwagę Sciex przykłada do dynamicznie rozwijających się badań w zakresie proteomiki, metabolomiki oraz lipidomiki, tworząc dla wspomnianego obszaru szereg innowacyjnych rozwiązań.

https://sciex.com/