Zaznacz stronę

Spektrometria mas – Phytronix

Phytronix Technologies Inc. jest innowacyjną firmą produkującą nowej generacji unikalne źródło jonów do spektrometrów mas producentów takich jak Sciex, ThermoFisher, Waters, Shimadzu, które idealnie nadaje się do zastosowania w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz rutynowych. Technologia oparta na desorpcji termicznej przy użyciu lasera diodowego wspomagająca jonizację w źródle APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym) umożliwia wykonywanie pomiarów zarówno w trybie pozytywnym jak i negatywnym. Dzięki innowacyjności źródła jonów możliwa jest spektrometria mas bez chromatografii cieczowej! Czas analizy poniżej 1 sec oraz minimalna objętość próby (<10 µl) znacząco zwiększają wydajność pracy laboratorium oraz redukują koszt jego utrzymania.

www.phytronix.com