Zaznacz stronę

Spektrometria mas – ASTA

Applied Surface Technology Ascend (ASTA) skupia się na rozwoju, produkcji i promocji nowoczesnych platform diagnostycznych opartych na spektrometrii mas MALDI, w tym identyfikacji drobnoustrojów i diagnozowaniu raka. Celem firmy jest dostarczenie klientom innowacyjnych narzędzi, które umożliwią stworzenie testów diagnostycznych następnej generacji (Next-generation MALDI-TOF based diagnostics system).

Systemy firmy redukują czas analizy i identyfikacji mikroorganizmów z 8 – 48 godzin na próbkę lub 2 – 4 dni dla metod genetycznych do zaledwie od kilku sekund do kilku minut, a także obniża koszty analizy.

http://www.astams.com