Zaznacz stronę

Przygotowanie próbki – Repligen

Spectrum Laboratories, Inc (obecnie Repligen Corp.) jest światowym liderem w dziedzinie technologii membranowych dedykowanych do zastosowań badawczych i produkcyjnych. Od swojego powstania w roku 1970 firma opracowała i wyprodukowała innowacyjne rozwiązania przeznaczone do rozdziałów biologicznych i hodowli linii komórkowych. Produkty stosowane są do filtracji, izolacji, oczyszczania, zatężania i dializowania. Spectrum Laboratories jest pionierem w rozwoju błon dializacyjnych i jednorazowych modułów filtracji tangencjalnej (Hollow Fibre Modules) oraz całych zautomatyzowanych systemów przeznaczonych do makrofiltracji, mikrofiltracji, ultrafiltracji, diafiltracji, dializy oraz ekstrakcji. Nasza współpraca rozpoczęła się pod koniec 2013 roku i poza bieżącą sprzedażą oraz rozwiązywaniem problemów aplikacyjnych jest skoncentrowana na rozwiązaniach półprocesowych i procesowych dla firm biotechnologicznych i biofarmaceutycznych. Spectrum Laboratories Inc. w czerwcu 2017 roku dokonało fuzji z firmą Repligen Corp.

https://www.repligen.com