Zaznacz stronę

Przygotowanie próbki – Cirofmg

Ciro Manufacturing Corporation jest innowacyjną firmą produkcją wysokiej jakości wyroby z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w biologii molekularnej, przygotowaniu próbek, genomice, chromatografii, badaniach biomedycznych i klinicznych. Jest również producentem kompletnych manualnych ekstraktorów próżniowych oraz szeregu akcesoriów stosowanych w technice SPE (solid phase extraction).

www.ciromfg.com