Zaznacz stronę

Czy zastanawiali się Państwo, co by było, gdyby przygotowanie próbki do badań w laboratorium było łatwe i przyjemne, gdyby akcesoria do przygotowania próbek były gwarancją niezawodności i najwyższej jakości? Co by Państwo powiedzieli, gdyby dostali Państwo do ręki narzędzia, dzięki którym ten bardzo ważny i w dużej mierze kluczowy o powodzeniu dalszej analizy proces stał się przewidywalny, wręcz standardowy i niezaburzony czynnikami niezależnymi od analityka, jak jakość i trwałość materiałów, z jakich wykonane zostały akcesoria do przygotowania próbki?

Nie możemy obiecać, że od teraz wszystkie Państwa próbki zostaną zawsze bezbłędnie przygotowane, ale dajemy Państwu gwarancję wyposażenia laboratorium w akcesoria najwyższej jakości.

Przygotowanie próbki i jedna niezawodna metoda? Zdecydowanie nie ma na to uniwersalnego sposobu – wszystko zależy od rodzaju izolowanych związków chemicznych, charakterystyki fizyko-chemicznej matrycy oraz techniki stosowanej do dalszych analiz ilościowych i jakościowych.

Kluczem do sukcesu, oprócz wiedzy analityka, jest przygotowanie próbki za pomocą właściwej techniki oraz przy użyciu odpowiednich odczynników i urządzeń.

Homogenizacja próbek

Liza komórek (z różnych systemów ekspresji i w zróżnicowanych mediach) takich jak bakterie, drożdże, algi i tkanki roślinne stanie się łatwiejsza z homogenizatorami firmy Constant System Ltd, nie tylko wykorzystującymi wysokie ciśnienie w procesach lizy komórek, ale także posiadającymi unikalną konstrukcję hydrauliczną i system kontroli, który gwarantuje spójność procesu w całym zakresie.

Homogenizacja tkanek wymaga urządzeń przystosowanych do ciągłej pracy, aby przygotowanie próbek odbywało się bez wysiłku, ze stałym momentem obrotowym przy wszystkich prędkościach, oferują homogenizatory Eberbach.  Unikalna konstrukcja prezentowanych w katalogu firmy PBI urządzeń pozwala na przyspieszenie i zwiększenie wydajności trawienia białek (nawet do 1 godziny).

Jeżeli ekstrakcja do fazy stałej (SPE) to tylko niezawodne kolumienki firmy „UCT”, która oferuje również dyspersyjne SPE znane powszechnie jako technika QuEChERS łączącą w sobie kilka etapów przygotowania próbki i rozszerzającą zakres odzyskiwanych analitów w stosunku do starszych, żmudnych metod ekstrakcji.

Jeżeli potrzebują Państwo wysokiej jakości mikrokolumn czy płytek do oczyszczania (np. do usuwania fosfolipidów) w te i inne akcesoria wyposaży Państwa laboratorium firma Glygen.

Oczyszczanie próbek

Oczyszczanie biopolimerów takich jak peptydy, białka oraz kwasy nukleinowe najlepiej wykonać z innowacyjnymi akcesoriami marki ReSyn Biosciences rozwijającej nowej generacji unikalne mikrosfery magnetyczne.

Za oczyszczanie próbki poprzez filtrację najlepiej zabrać się z Repligenem – producentem m.in. jednorazowych modułów filtracji tangencjalnej (Hollow Fibre Modules), których struktura zapewnia wysoki współczynnik strumienia, doskonałą separację i niskie wiązanie białek w celu uzyskania wyższej wydajności produktu.

W laboratoriach biologicznych i chemicznych szeroko stosowane są płytki wielodołkowe takie jak płytki do filtracji, oczyszczania i podania próbek do chromatografu cieczowego, jak również płytki do pomiaru fluorescencji i absorbancji, hodowli komórkowych, płytki do odbiałczania. Akcesoria te dostarcza firma Porvair Sciencies Ltd, która produkuje również urządzenia do pracy z płytkami, a wśród nich: zaklejarki,  oraz systemy do zatężania próbek w strumieniu azotu (manualne, automatyczne) kompatybilne z różnymi formatami płytek, ale również typowymi fiolkami chromatograficznymi.

Suche łaźnie grzewcze

Kiedy przygotowanie próbki wymaga jej podgrzania w taki sposób, który umożliwi uniknięcie kontaminacji, niezbędna w laboratorium staje się sucha łaźnia grzejna. Lab Armor produkuje kulki (Lab Armor® Beads) wykonane z materiału o bardzo wysokiej przewodności cieplnej, który jednocześnie łatwo zdezynfekować.

Termostatowanie próbek

Aby przygotowana próbka przetrwała bez szwanku do czasu jej użycia do analizy w laboratorium, musi zostać odpowiednio przechowana. Termostatowanie próbek biologicznych i chemicznych do perfekcji opanował Biocision oferujący takie kultowe produkty, jak CoolRack i CoolBox, a także innowacyjny system do kontrolowanego zamrażania komórek – CoolCell. Przysłowiową „kropką na i” termostatowania próbki są kriopudełka, dedykowane zasobniki na lód oraz media chłodzące stanowiące niezbędne wyposażenie laboratorium biologicznego i chemicznego.