Zaznacz stronę

Przechowywanie i zarządzanie próbką – SPT Labtech

SPT Labtech Ltd to firma produkująca najwyższej klasy automatykę laboratoryjną z zakresu liquid handling do krystalografii i biologii molekularnej pracującą w zakresie małych objętości. Dedykowane rozwiązania dla przygotowywania próbek do analiz typu NGS, qPCR czy mikromacierzy pozwalają na standaryzację tych procesów i znaczne oszczędności w zużyciu odczynników. Firma jest również światowym liderem w zakresie produkcji oraz sprzedaży w pełni automatycznych systemów biobankowania oraz automatycznego transportu wewnątrz laboratoryjnego. Oferowane systemy biobankowania pozwalają na przechowywania i zarządzanie tysiącami próbek w zamkniętych systemach biorepozycji w temperaturze do -20oC lub -80oC.

www.sptlabtech.com