Zaznacz stronę

Diagnostyka – Chromsystems

Chromsystems jest wiodącą niemiecką firmą dostarczającą gotowe do użycia zestawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do rutynowej diagnostyki klinicznej przy zastosowaniu metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz tandemowej spektrometrii mas. Produkty obejmują kompletne zestawy, kontrole i kalibratory a także kolumny chromatograficzne. Wszystkie elementy zapewniają bardzo dokładne i powtarzalne wyniki analiz w laboratorium. Firma Chromsystems nieustannie poprawia i rozszerza swoją szeroką gamę produktów o nowe testy, zautomatyzowane rozwiązania przygotowania próbek oraz nowe techniki analizy końcowej, takie jak UHPLC.

www.chromsystems.com