Zaznacz stronę

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka medyczna to nie tylko próbka, nie zwyczajny wynik lecz pacjent i jego zdrowie, jego przyszłość w rękach diagnosty. W laboratorium diagnostycznym nie ma miejsca na błędy, na powtórzenia analizy, poszukiwanie, testowanie niepewnych rozwiązań. Liczy się czas, liczy się dokładność, czułość i niezawodność. Wiedza i doświadczenie diagnosty musi iść w parze z idealnie przygotowanym zapleczem analitycznym, co oznacza przede wszystkim wyposażenie laboratorium w najwyższej klasy sprzęt i akcesoria. Materiał badawczy pobrany jest od pacjentów, a na wyniku analizy niejednokrotnie oparta jest decyzja odnośnie dalszej terapii. Materiał do badań nie jest jednorodny, ponieważ próbki kliniczne takie jak pełna krew, surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy i inne, oprócz oznaczanego analitu zawierają liczne składniki mogące maskować jego obecność i zaburzać wynik końcowy w laboratorium. Oprócz dokładności i czułości, stosowane metody analityczne muszą być jeszcze możliwe proste, szybkie i tanie, aby zapewnić ich powszechną dostępność. Sprostanie tym wymaganiom to nie lada wyzwanie dla firm oferujących rozwiązania i akcesoria dla laboratorium diagnostycznego.

Oznaczenia biochemiczne

Jeżeli terapia monitorowana lekiem to tylko z Chromsystems, ponieważ nawet doświadczony diagnosta nie powinien pozostać bez profesjonalnego wsparcia podczas analiz w laboratorium. Chromsystems oferuje ekonomiczne, zwalidowane i niezawodne metody diagnostyczne HPLC i LC-MS/MS. Zapewnia dostęp tych analiz niezależnie od poziomu wiedzy specjalistycznej danego klienta, dlatego nie muszą sią Państwo obawiać, ponieważ Chromsystems posiada działający na całym świecie aktywny dział wsparcia, składający się ze specjalistów w dziedzinie diagnostyki klinicznej, którzy pomagają klientom Chromsystems zarówno zdalnie, jak i na miejscu w ich laboratorium. Portfolio firmy jest najbogatsze na rynku oferując aż ponad 400 parametrów dla klinicznych systemów HPLC i LC-MS/MS (kompletne zestawy, kontrole jakości i kalibratory), które są stale optymalizowane i unowocześnianie. Podlegają onestałej, bardzo rygorystycznej kontroli jakości i posiadają certyfikat CE-IVD.

Diagnostyka genetyczna

O diagnostykę genetyczną w Państwa laboratorium zatroszczymy się razem z firmą PerkinElmer. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w postaci sprzętu, zestawów, akcesoriów oraz pomocy merytorycznej. Wirus SARS-CoV-2, spadając na nas wszystkich niespodziewanie, stał się nie lada wyzwaniem dla laboratoriów diagnostycznych, które nie były przygotowane na tę ogromną epidemię (z resztą tak, jak i reszta świata). Jesteśmy, aby wesprzeć Państwa w tej jakże trudnej sytuacji. Jeżeli zależy Państwu na otrzymaniu wysokiej jakości niezdegradowanego izolatu RNA, idealnie jest użyć zestawu do automatycznej izolacji RNA SARS-CoV-2 o nazwie chemagic Viral DNA / RNA 300 Kit H96. Dla niezawodnej diagnostyki w celu odizolowania osób zakażonych od populacji ludzi zdrowych oferujemy testy: RT-PCR z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie oraz testy trójgenowe. Nie byłoby możliwości analizowania dużej ilości próbek bez automatyzacji zolacji DNA i RNA. Firma chemagen (PerkinElmer) stworzyła rozwiązanie – chemagic ™- instrument, który dzięki technologii M-PVA Magnetic Bead, zapewnia wysoką wydajność ultraczystych kwasów nukleinowych odpowiednich do szerokiego zakresu dalszych zastosowań, takich jak NGS, MLPA, genotypowanie i PCR. Nie zapominamy, że świat diagnostyki genetycznej nie zatrzymał się w pandemii na wykrywaniu jednego wirusa, więc my nie przestajemy wspierać Państwa w szeroko pojętej genetyce. Do dyspozycji naszych Klientów pozostaje bogata oferta akcesoriów, zestawów i wyposażenia do izolacji DNA i RNA: genomowego, cfDNA, cfRNA, jak też np. kulki magnetyczne. Ponadto oferujemy pełne wsparcie w sekwencjonowaniu NGS na poziomie przygotowania bibliotek, zapewnienia wszystkich niezbędnych akcesoriów oraz oferując rozwiązania do automatyzacji procesów, jak również zapewniamy kompleksowe zaplecze do wykonania analiz ilościowych i jakościowych DNA i RNA.

Monitorowanie immunoterapii

Immunoterapia jest jedną z najbardziej innowacyjnych metod leczenia. Ten temat do perfekcji opanowała firma PromiseProteomics oferując znakowane i nieznakowane izotopowo białka rekombinowane do zastosowania w opartych o spektrometrię mas badaniach proteomicznych i farmakokinetyce. W ofercie znajdą Państwo zarówno wzorców, jak też usługi ilościowego oznaczania białek terapeutycznych.