BIOANALYTIC - SPEKTROMETRIA MASQTRAP® 6500+

Systemy QTRAP®
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

QTRAP® 6500+

QTrap 6500

QTrap® 6500+ to urządzenie o rewolucyjnej czułości, szybkości i wydajności. Przede wszystkim umożliwia równoczesne analizy bardzo szerokiego zakresu klas związków chemicznych. Jest to rezultatem dużego zakresu masy analizatora i bardzo szybkiej zmiany polaryzacji z dodatniej na ujemną.

Jak działa QTrap® 6500+?

Po pierwsze, spektrometr QTrap 6500 oparty jest na technologii IonDrive™, która zapewnia bardziej efektywną jonizację dzięki źródłu jonów IonDrive Turbo V™. Po drugie, możliwe staje się wychwycenie i przenoszenie do analizatora większej liczby jonów. Dzieje się to za pomocą linii transferującej jony IonDrive™ QJet Ion Guide.  Po trzecie, zapewnia detekcję większej liczby jonów przez supernowoczesny detektor IonDrive™ High Energy Detector+. W rezultacie i dzięki kompleksowemu rozwiązaniu, jakim jest technologia Ion Drive™, spektrometr QTrap® 6500+ osiąga bezkompromisową wydajność w analizach ilościowych.

Dodatkowe zalety QTrap 6500

QTrap® 6500+ współpracuje również z udoskonalonym oprzyrządowaniem do spektrometrii ruchliwości jonów SelexION®+. Oznacza to, nie tylko rozdzielenie jonów izobarycznych o różnym kształcie, ale również polepszenie czułości oznaczeń ilościowych. Pozwala na to wstępne oddzielenie jonów od matrycy i zmniejszenie szumów tła. Co ważne, spektrometr pracuje także w trybie liniowej pułapki jonowej (QTrap®). Ten z kolei zapewnia większe możliwości w analizie jakościowej i lepszą selektywność. Natomiast dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu Analyst® możliwe jest zbieranie danych dla 1000 par MRM w trakcie pojedynczej analizy. Wykorzystujące on bowiem inteligentną funkcję Scheduled MRM™ Algorithm Pro. Co istotne, spektrometr może również współpracować z nowoczesną platformą SCIEX OS.

 • Cechy kluczowe
 • Zastosowania
 • Pliki do pobrania
 • Szeroki zakres mas 5-2000 Da. W połączeniu z technologią IonDrive™ zapewnia on możliwość analizy niezwykle szerokiego zakresu klas związków.
 • Kompleksowa technologia IonDrive™ oznacza większą wydajność jonizacji, przenoszenia jonów i detekcji.
 • Ultra szybka zmiana polaryzacji z dodatniej na ujemną w zaledwie 5 ms.
 • Większa selektywność i redukcja szumów tła. Możliwa jest dzięki współpracy z oprzyrządowaniem SelexION®+.
 • Możliwość akwizycji do nawet 1000 par MRM w jednym przebiegu. Stoi za tym funkcjonalność Scheduled MRM™ Algorithm Pro.
 • Wszystkie możliwe tryby skanowania dla spektrometru typu potrójny kwadrupol, Q1 MS, Q3 MS, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss or Gain, MRM.
 • Funkcjonalność QTrap®. Odpowiada za jeszcze czulsze analizy, a także większy potencjał analiz jakościowych (tryby skanowania: EMS, ER, EPI, MS3). Możliwość pracy w trybie MRM3, który daje jeszcze większą selektywność oznaczeń ilościowych.
 • Dostępność źródeł jonów: IonDrive Turbo V; OptiFlow™ Turbo V; TurboIonSpray®; Atmospheric-pressure chemical ionization (APCI); DuoSpray™, Phytronix LDTD, Advion LESA Clarity, Digital PicoView, NanoSource, SelexION®+.

Spektrometr QTrap® 6500+ został zaprojektowany tak, by polepszyć wydajność w kluczowych zastosowaniach systemów LC-MS/MS – bioanalizie małych i dużych cząsteczek, analizie środowiskowej, monitorowaniu jakości żywności, analizie biomarkerów i analizie leków i narkotyków w skomplikowanych matrycach. Jest dla każdego, kto szuka bezkompromisowego rozwiązania do swojego laboratorium w analizie śladowych ilości analitów.