BIOANALYTICSpektrometria mas

Systemy chromatograficzne
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Chromatografia cieczowa (LC) to skuteczna i szeroko stosowana technika w laboratoriach analitycznych do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego składników mieszaniny. Chromatografię cieczową często łączy się z tandemową spektrometrią mas (MS/MS), tworząc wszechstronną i uniwersalną technikę analityczną – LC-MS/MS. Istnieje kilka powodów, dla których chromatografia cieczowa jest uważana za doskonałą technikę separacji w spektrometrii mas:

  • Kompatybilność z detektorami MS/MS: Nowoczesne źródła jonów stosowane w detektorach MS/MS, umożliwiają analizy z przepływem nawet do 2 ml/min.
  • Rozdzielanie złożonych mieszanin: LC skutecznie rozdziela złożone mieszaniny na poszczególne składniki, zapewniając wstępną separację analitów. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku próbek zawierających wiele związków, gdyż zwiększa selektywność detekcji MS i MS/MS.
  • Techniki uzupełniające: LC i MS/MS są technikami wzajemnie się uzupełniającymi. LC rozdziela związki na podstawie ich właściwości chemicznych, a MS i MS/MS dostarcza informacji o strukturze i masie związków na podstawie mierzonego stosunku masy do ładunku (m/z).
  • Zwiększona czułość: LC-MS/MS może osiągnąć wysoką czułość, dzięki czemu nadaje się do wykrywania analitów na poziomie śladowym. Skuteczne rodzielenie związków metodą LC zmniejsza zakłócenia i efekty matrycy, co prowadzi do poprawy czułości w detekcji MS/MS.
  • Szerokie zastosowanie: Technika LC-MS/MS jest wszechstronna i można ją stosować do szerokiego zakresu analitów, od małych cząsteczek organicznych po duże biocząsteczki.
  • Analiza ilościowa: Separacja zapewniana przez LC zapewnia, że każdy analit dociera do spektrometru mas przy określonym czasie retencji (RT), ograniczając koelucję i zwiększając dokładność oznaczania ilościowego.
  • Wysoka przepustowość: Systemy LC-MS/MS można zoptymalizować pod kątem analizy o dużej przepustowości, dzięki czemu nadają się do szybkiego analizowania dużej liczby próbek.
  • Zmniejszona objętość próbki: LC-MS/MS wymaga mniejszych objętości próbek w porównaniu do innych technik separacji, dzięki czemu dobrze nadaje się do zastosowań, w których dostępność próbek jest ograniczona.

Podsumowując, połączenie chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas oferuje potężną i wszechstronną platformę analityczną. Zdolność LC do rozdzielania złożonych mieszanin uzupełnia wysoką czułość i specyficzność wykrywania spektrometrii mas, dzięki czemu LC-MS/MS jest preferowaną techniką w wielu laboratoriach analitycznych w różnych dyscyplinach naukowych.