BIOANALYTICSpektrometria mas

Systemy chromatograficzne
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Chromatografy cieczoweChromatografy cieczowe wykorzystują technikę skuteczną i szeroko stosowaną w laboratoriach analitycznych do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego składników mieszaniny.

Kiedy i do czego stosować chromatografy cieczowe?

Chromatografię cieczową często łączy się z tandemową spektrometrią mas (MS/MS). W ten sposób tworzy się wszechstronną i uniwersalną technikę analityczną – LC-MS/MS. Istnieje wiele powodów, dla których chromatografia cieczowa jest uważana za doskonałą technikę separacji w spektrometrii mas. A tym samym chromatografy cieczowe stały się niezbędne w wielu laboratoriach. Do przyczyn powodujących taki stan, a przy tym sukces technologii, należą na przykład:

  • Kompatybilność z detektorami MS/MS. Nowoczesne źródła jonów stosowane w detektorach MS/MS, umożliwiają analizy z przepływem nawet do 2 ml/min.
  • Rozdzielanie złożonych mieszanin. LC skutecznie rozdziela złożone mieszaniny na poszczególne składniki. Dzięki temu zapewnia wstępną separację analitów. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku próbek zawierających wiele związków, gdyż zwiększa selektywność detekcji MS i MS/MS.
  • Techniki uzupełniające. LC i MS/MS są przede wszystkim technikami wzajemnie się uzupełniającymi. LC rozdziela związki na podstawie ich właściwości chemicznych. Natomiast MS i MS/MS dostarcza informacji o strukturze i masie związków na podstawie mierzonego stosunku masy do ładunku (m/z).
  • Zwiększona czułość. LC-MS/MS może osiągnąć wysoką czułość, dzięki czemu nadaje się do wykrywania analitów na poziomie śladowym. Skuteczne rodzielenie związków metodą LC ponad wszelką wątpliwość zmniejsza zakłócenia i efekty matrycy. To z kolei prowadzi do poprawy czułości w detekcji MS/MS.
A ponadto:
  • Szerokie zastosowanie. Technika LC-MS/MS jest wszechstronna i można ją stosować do szerokiego zakresu analitów, od małych cząsteczek organicznych po duże biocząsteczki.
  • Analiza ilościowa. Separacja zapewniana przez LC sprawia, że każdy analit dociera do spektrometru mas przy określonym czasie retencji (RT). W efekcie ogranicza koelucję i zwiększa dokładność oznaczania ilościowego.
  • Wysoka przepustowość. Systemy LC-MS/MS można zoptymalizować pod kątem analizy o dużej przepustowości, dzięki czemu nadają się do szybkiego analizowania dużej liczby próbek.
  • Zmniejszona objętość próbki. LC-MS/MS wymaga mniejszych objętości próbek w porównaniu do innych technik separacji. W rezultacie idealnie nadaje się do zastosowań, w których dostępność próbek jest ograniczona.

Podsumowując, chromatografy cieczowe są niezastąpionym narzędziem w wielu laboratoriach na świecie. Swój sukces zawdzięczają połączeniu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. Co w konsekwencji oferuje potężną i wszechstronną platformę analityczną. Zdolność LC do rozdzielania złożonych mieszanin uzupełnia wysoką czułość i specyficzność wykrywania spektrometrii mas. LC-MS/MS jest zatem preferowaną techniką w wielu laboratoriach analitycznych w różnych dyscyplinach naukowych.