BIOANALYTIC - SPEKTROMETRIA MASLUXON LDTD

Alternatywne źródła jonów
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

LUXON LDTD

Luxon to druga generacja źródła jonów LDTD produkowanego przez firmę Phytronics z Kanady. Pozwala na szybkie wprowadzanie próbki w stanie gazowym do spektrometru mas przez jej odparowanie za pomocą promieniowania lasera o długości wiązki głównej 940 nm. Próbka o objętości do 10 uL jest umieszczana w dedykowanej mikropłytce LazWell i poddana suszeniu. Następnie płytka z wysuszonymi próbkami umieszczana jest w automatycznym podajniku źródła jonów i po przeniesieniu jej w pozycję dozowania laser podgrzewa z tyłu dno płytki w tym czasie następuje przejście próbki w formę gazową, która następnie jest jonizowana za pomocą wyładowania koronowego. Wytworzone jony transferowane są do analizatora mas, którym może być potrójny kwadrupol, hybrydowy QTOF lub analizator typu OrbiTrap. Źródło pozwala na uzyskiwanie wyniku ilościowego oraz jakościowego w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy. Ponieważ stosowane płytki LazWell mają format zgodny z SBS i są dostępne w wersjach 96, 384 i 1536 dołkowym, bardzo łatwo jest zautomatyzować przygotowanie i naniesienie próbki na płytkę. Dodatkowo źródło jest wyposażone w automatyczny podajnik mieszczący do 10 mikropłytek co zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia nawet do czterech godzin pozwalając na wykonanie ponad 15 000 analiz. Luxon jest kompatybilny ze spektrometrami mas Sciex, Shimadzu oraz Thermo a zmiana źródła jest prosta i nie zajmuje dłużej niż minutę.

  • Cechy kluczowe
  • Zastosowania
  • Pliki do pobrania

Źródło jonów LDTD znajdzie zastosowanie w każdym laboratorium wykonującym celowane analizy ilościowe gdzie wysoka przepustowość jest kluczowa.