BIOANALYTICSpektrometria mas

Alternatywne źródła jonów
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA JONÓW

źródła jonów

Rzeczywiście, źródła jonów to nie lada gratka dla osób poszukujących rozwiązań służących oznaczaniu cząstek. Zwłaszcza, że masz do wyboru jeszcze te alternatywne. Ułatwimy Ci zatem to zadanie.

Dlaczego źródła jonów są tak istotne?

Analiza jakiegokolwiek związku chemicznego za pomocą spektrometru mas LC-MS/MS wymaga przeprowadzenia analitu w formę zjonizowaną. Z kolei proces ten ma miejsce w źródle jonów, gdzie są one oczywiście wytwarzane. Następnie transferowane są one do dalszej części optyki jonowej spektrometru. 

Zastosowanie w spektrometrii

W przypadku spektrometrów mas sprzężonych z wysokosprawną chromatografią cieczową, najpopularniejszym sposobem generowania jonów jest rozpylanie pod ciśnieniem cieczy. Płyn ten zawiera wówczas badane anality z igły, do której zostało przyłożone wysokie napięcie. Niewątpliwie, jest to łagodna metoda jonizacji. Co ważne, jej zaletą jest fakt, iż zwykle nie wywołuje ona fragmentacji badanych cząsteczek.

Do czego zatem służą źródła jonów?

ESI

W skrócie, źródło nazywamy ESI od angielskiego Electro Spray Ionization. Jest ono faktycznie najpowszechniej stosowanym narzędziem wytwarzania jonów. Tak się sprawy mają, ponieważ charakteryzuje się skutecznością w przypadku analizy zarówno lotnych substancji niskocząteczkowych, jak i wysokocząsteczkowych biopolimerów.

APCI

W przypadku, kiedy analizie chcemy poddać związki mniej lotne, a naszym oczekiwaniem jest otrzymanie jonów oraz uniknięcie fragmentacji analitów, można wybrać źródło APCI. Tutaj skrót powstał od angielskiego terminu Atmospheric Pressure Chemical Ionization. Oznacza to nic innego, jak jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym. Podobnie jak przy jonizacji z wykorzystaniem ESI, faza ruchoma wypływająca z kolumny, ulega tu rozproszeniu z wytworzeniem mikroskopijnych kropli.

W porównaniu do poprzedniego źródła, różnica polega na mechanizmie formowania kropli, a następnie jonów. Tutaj konieczna jest wysoka temperatura źródła oraz gaz nebilizujący. Tak uzyskany aerozol jest poddawany działaniu pola elektrycznego, w którym dochodzi do wyładowań koronowych. W rezultacie dochodzi do wytworzenia plazmy gazowej oraz przeniesienia protonu. To z kolei prowadzi do wytworzenia jonów w fazie gazowej. Omawiany sposób jonizacji polecany jest zatem w przypadku związków mniej lotnych. Jednakże pewnym ograniczeniem jest konieczność stosowania większych prędkości przepływu fazy ruchomej, co niestety zamyka drogę na mikro i nano- HPLC.

Alternatywne źródła jonów

Na przestrzeni lat powstały alternatywne źródła generowania jonów, które pozwalają na wykonywanie szybkich analiz jakościowych oraz ilościowych z pominięciem rozdzielenia chromatograficznego. Przykładem takich źródeł mogą być LDTD, czyli Laser Diode Thermal Desorption oraz TEIS, tj. Thermal Extraction Ion Sources. Oczywiście, oba źródła pozwalają na znaczne uproszenie i skrócenie analizy.

Alternatywne źródła jonów w Twoim laboratorium

Poszukując nowoczesnych rozwiązań w analizie masowej, nie można pominąć roli alternatywnych źródeł jonów. Te innowacyjne technologie nie tylko przyspieszają procesy analityczne, ale także zapewniają dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki. To natomiast stawia je w centrum zainteresowania laboratoriów na całym świecie.

Na co pozwala takie rozwiązanie?

Zacznijmy od szybkości i efektywności. Alternatywne źródła jonów są zaprojektowane tak, aby minimalizować czas analizy, jednocześnie zwiększając wydajność laboratorium. Dzięki temu, badania mogą być przeprowadzane szybciej i sprawniej, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Alternatywne źródła jonów charakteryzują się również większą czułością i selektywnością, co sprawia, że są one idealnym wyborem do analizy próbek o niskich stężeniach lub zawierających mieszane substancje. Za sprawą tego rozwiązania, będziesz mógł uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat składu próbek. A jest to przecież kluczowe w wielu dziedzinach nauki, na przykład w farmacji czy naukach środowiskowych.

Możesz mieć jeszcze więcej

Nie można również pominąć korzyści związanych z wygodą i łatwością obsługi. Alternatywne źródła jonów są zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić instalację, konserwację i przede wszystkim użytkowanie. Dzięki takiemu podejściu do innowacji, nawet mniej doświadczeni pracownicy mogą z powodzeniem korzystać z potencjału sprzętu. Niezaprzeczalnie przełoży się to na większą dostępność tej technologii w laboratorium.

Podsumowując, inwestycja w alternatywne źródła jonów to nie tylko krok w kierunku nowoczesności, ale także klucz do osiągnięcia doskonałych wyników analizy masowej. Dlatego sięgnij po te innowacyjne technologie i przekształć swoje badania w nowe cele!