BIOANALYTICSpektrometria mas

Spektrometry mas firmy SCIEX typu TripleQuad, QTRAP®, QTOF,
systemy LC, osprzęt i dodatki.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

SPEKTROMETRIA MAS

Spektrometria mas (MS) to technika analityczna stosowana w różnych dziedzinach nauki do identyfikacji i ilościowego określenia składu chemicznego substancji. Odgrywa istotną rolę m.in. w chemii, biologii, medycynie, diagnostyce, farmakologii i naukach o środowisku.

Spektrometria mas sprowadza się w dużym uproszczeniu do trzech głównych etapów: jonizacji, pomiaru stosunku masy do ładunku [m/z] i detekcji jonów. Zjonizowane w źródle jonów cząsteczki są rozdzielane w próżni na podstawie ich stosunku masy do ładunku [m/z] w analizatorach masowych. Typowe analizatory masowe obejmują kwadrupole (Q), analizatory czasu przelotu (TOF) i pułapki jonowe (Trap). Po przejściu lub/i dodatkowej „obróbce” w analizatorach masowych jony są zliczane w detektorze. Tandemowe spektrometry mas (MS/MS) posiadają kilka analizatorów masowych, znacząco rozszerzając możliwości analityczne tej techniki m.in. poprzez kontrolowany proces fragmentacji związków, umożlwiający zarówno badanie struktury związków jak i wysoko specyficzne analizy ilościowe.

Główne zastosowania spektrometrii mas:
  • Omika: proteomika, metabolomika, lipidomika, glikonomika – odgrywa kluczową rolę w analizie struktury i funkcji szlaków metabolicznych, pomagając w odkrywaniu nowoczesnych leków i badaniach chorobami oraz pomagając w zrozumieniu procesów biologicznych.
  • Medycyna i diagnostyka – metody celowane służące do monitorowania terapii lub rozwoju/leczenia choroby.
  • Opracowywanie i charakterystyka leków: analizy jakościowa i ilościowa substancji aktywnych, poznanie ich farmakokinetyki oraz zanieczyszczeń.
  • Monitoring środowiska: ocena jakości powietrza i wody oraz badania wpływu działalności człowieka na środowisko.
  • Kryminalistyka: identyfikacja i analiza ilościowa substancji w płynach ustrojowych, produktach i na miejscu zbrodni.
  • Bezpieczeństwo żywności: wykrywanie zanieczyszczeń, dodatków lub toksyn.
  • Wiele innych dziedzin.

Podsumowując, spektrometria mas jest wszechstronnym i niezbędnym narzędziem współczesnych badań naukowych i analiz rutynowych. Oferuje niezrównaną precyzję, czułość i wszechstronność, umożliwiając przełomowe rozwiązania w różnych dyscyplinach naukowych. Jej zdolność do dostarczania precyzyjnych informacji o składzie i ilości substancji sprawia, że jest to podstawowa technika w chemii, biologii, medycynie i dyscyplinach pokrewnych. W świecie napędzanym danymi i odkryciami spektrometria mas jest drogowskazem postępu naukowego. Technologia ta nie tylko pomaga w rozwiązywaniu kluczowych problemów, ale także napędza innowacje, co czyni ją niezbędnym narzędziem dla badaczy na całym świecie. Od tajemnic kosmosu po zawiłości ludzkiego ciała, spektrometria mas w dalszym ciągu odkrywa tajemnice wszechświata!

Od 1 kwietnia 2022 r. zostaliśmy jedynym, autoryzowanym partnerem handlowym firmy SCIEX w Polsce, w zakresie sprzedaży oraz serwisu spektrometrów mas.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą!