BIOANALYTICSpektrometria mas

Spektrometry mas firmy SCIEX typu TripleQuad, QTRAP®, QTOF,
systemy LC, osprzęt i dodatki.
bottom cover

OFERTA

SPEKTROMETRIA MAS

MS: klucz do analizy składu chemicznego

Spektrometria mas (MS) to niezwykle precyzyjna i wszechstronna technika analityczna, która rewolucjonizuje sposób, w jaki świat nauki i przemysłu postrzega dostępne możliwości.  MS jest bowiem narzędziem, pozwalającym na zgłębianie tajemnic składu chemicznego, co otwiera tylko kolejne drzwi do odkryć i wprowadzania innowacji. Spektrometria mas stosowana jest do identyfikacji i ilościowego określenia składu chemicznego. Odgrywa istotną rolę w chemii, biologii, medycynie, diagnostyce, farmakologii, naukach o środowisku oraz różnych gałęziach przemysłu.

Czym jest spektrometria mas?

Spektrometria mas to metoda analityczna służąca do pomiaru mas cząsteczek oraz ich fragmentów. Podstawą tej techniki jest generowanie jonów z badanej substancji i analiza mas. Proces ten pozwala na precyzyjne określenie masy cząsteczkowej badanych cząsteczek. To z kolei umożliwia identyfikację składników chemicznych oraz struktury substancji.

MS sprowadza się zatem w dużym uproszczeniu do trzech głównych etapów:

  • jonizacji,
  • pomiaru stosunku masy do ładunku [m/z],
  • detekcji jonów.

Zjonizowane w źródle jonów cząsteczki są rozdzielane w próżni na podstawie ich stosunku masy do ładunku [m/z] w analizatorach masowych. Typowe analizatory masowe obejmują kwadrupole (Q), analizatory czasu przelotu (TOF) i pułapki jonowe (Trap). Po przejściu lub/i dodatkowej „obróbce” w analizatorach masowych jony są zliczane w detektorze. Tandemowe spektrometry mas (MS/MS) posiadają kilka analizatorów masowych, znacząco rozszerzając możliwości analityczne tej techniki. Dzieję się to m. in. poprzez kontrolowany proces fragmentacji związków, umożlwiający badanie ich struktury i wysoko specyficzne analizy ilościowe w przeciwieństwie do innych, nienowoczesnych metod.

Zastosowania spektrometrii mas

Warto zauważyć, iż MS stosowana jest w wielu różnych dziedzinach. Do głównych trendów należą:

  • Omika: proteomika, metabolomika, lipidomika, glikonomika – tutaj MS odgrywa kluczową rolę w analizie struktury i funkcji szlaków metabolicznych. Ponadto pomaga w odkrywaniu nowoczesnych leków i badaniach nad chorobami oraz pomagając w zrozumieniu procesów biologicznych.
  • Medycyna i diagnostyka – MS skupia się tu ma metodach celowanych, służących do monitorowania terapii lub rozwoju/leczenia choroby.
  • Opracowywanie i charakterystyka leków –  zastosowanie analizy jakościowej i ilościowej substancji aktywnych, poznanie ich farmakokinetyki oraz zanieczyszczeń.
  • Monitoring środowiska – spektrometria mas pomaga w  ocenie jakości powietrza i wody oraz w badaniach nad wpływem działalności człowieka na środowisko.
  • Kryminalistyka –  MS używana jako technika do identyfikacji i analizy ilościowej substancji w płynach ustrojowych, produktach i na miejscu zbrodni.
  • Bezpieczeństwo żywności – spektrometria mas służy tu wykrywaniu zanieczyszczeń, dodatków lub toksyn, a także jeszcze bardziej kontrolowaniu jakości.

Dlaczego spektrometria mas jest tak cennym narzędziem?

Precyzja, czułość i wszechstronność spektrometrii mas czynią ją niezastąpioną w różnorodnych dziedzinach nauki i przemysłu. Możliwość identyfikacji nawet najmniejszych ilości związków oraz analiza ich składu chemicznego, czynią tę technikę nieocenioną w badaniach oraz procesach produkcyjnych. Przede wszystkim spektrometria mas pozwala na identyfikację, także umożliwia poznanie struktury, co jest kluczowe dla zrozumienia właściwości i funkcji substancji.

I jeszcze kilka słów o spektrometrii mas

W podsumowaniu chcemy podkreślić, że MS jest wszechstronnym i niezbędnym narzędziem współczesnych badań naukowych i analiz rutynowych. Technika ta oferuje niezrównaną precyzję, czułość i wszechstronność, umożliwiając dotarcie do przełomowych rozwiązań. Jej zdolność do dostarczania dokładnych informacji o składzie i ilości substancji sprawia, że jest to podstawowa technika w badaniach środowiskowych, chemii, biologii, medycynie, przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym oraz dyscyplinach pokrewnych.

Reasumując, w świecie napędzanym danymi i odkryciami, spektrometria mas jest drogowskazem postępu naukowego. Co więcej, technologia ta pomaga w rozwiązywaniu kluczowych problemów.  Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że MS napędza innowacje. Mają to na uwadze badacze na całym świecie. MS służy do analiz związków budujących nasze ciała oraz tych, które występują w środowisku.

Dlatego jeśli poszukujesz niezawodnej metody analizy składu substancji chemicznych, to wiedz, że spektrometria mas jest kluczem do otwarcia drzwi, za którymi kryją się Twoje nowe odkrycia.

Od 1 kwietnia 2022 r. zostaliśmy jedynym, autoryzowanym partnerem handlowym firmy SCIEX w Polsce, w zakresie sprzedaży oraz serwisu spektrometrów mas.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą!