BIOANALYTIC - PRZYGOTOWANIE PRÓBKI - EKSTRAKCJA QuEChERSQuEChERS

UCT
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

QuEChERS

Technika QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) jest zaawansowaną metodą ekstrakcji próbek, która wykorzystuje ekstrakcję ciecz-ciecz i ekstrakcję dyspersyjną do przygotowania próbek przed analizą. W kontekście SPE technika QuEChERS jest wykorzystywana w procesie ekstrakcji i przygotowywania próbek, a następnie stosowana do usuwania zanieczyszczeń i koncentracji docelowych związków chemicznych.

W ekstrakcji z użyciem soli QuEChERS wykorzystuje się rozpuszczalniki organiczne, aby wyekstrahować konkretne anality z próbek – to pozwala na efektywne wyeluowanie analitów z matrycy próbki. Następnie stosuje się etap dyspersji, w którym dodawane są substancje, które pomagają w rozpuszczeniu i równomiernym rozprowadzeniu ekstraktu na powierzchni fazy stacjonarnej, tj. kolumny SPE. Nasteopne etapy ekstrakcji przebiegają jak w przypadku standardowych kolumieniek SPE.

Technika QuEChERS w połączeniu z SPE jest szeroko stosowana w analizach chemicznych, szczególnie w analizach żywności, środowiska i toksykologii. Dzięki swojej efektywności, szybkości i stosunkowo niskim kosztom, QuEChERS jest coraz częściej wybieraną metodą przygotowania próbek do dalszych analiz.

W ofercie QuChERS znajdują się m.in.:

  • Method Development Kit
  • Centrifuge Tubes
  • Mylar Pouch
  • Dispersive SPE Clean up
  • LipiFiltr®
  • QuICK QuEChERS
  • SPE Cartridge Cleanup

QuEChERS Method Development Kit – wygodny zestaw QuEChERS firmy UCT to idealne narzędzie do systematycznego upraszczania ogólnego procesu opracowywania metod. Mieszanki zostały starannie wybrane pod kątem kluczowych składów chemicznych odpowiednich do oceny w różnych matrycach. Wykorzystując różne mechanizmy interakcji, laboratoria będą w stanie zmaksymalizować selektywność i poprawić odzysk odpowiednich analitów będących przedmiotem zainteresowania. Przestań kupować pełne opakowania produktów bez pewności co do ich działania – wypróbuj nasz zestaw do opracowania metody QuEChERS już dziś!

Centrifuge Tubes (loose salts in tube) – szeroki wybór soli ekstrakcyjnych QuEChERS pakowanych w polipropylenowe probówki wirówkowe; istnieje możliwość dostosowania opcji niestandardowych.

Mylar Pouch Format – proszek pakowany w torebkach.

Dispersive SPE Clean up – oczyszczanie dyspersyjne – ekstrakcja do fazy stałej.

LipiFiltr® – całkowicie nowy LipiFiltr® firmy UCT wychwytuje niepożądane lipidy i tłuszcze za pomocą udoskonalonego formatu wkładu typu push-thru, pozostawiając oczyszczony ekstrakt odpowiedni do analizy LC-MS/MS. Prostą, jednoetapową procedurę po ekstrakcji QuEChERS można z łatwością włączyć do bieżącego cyklu pracy związanego z przygotowaniem próbki. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych etapów przygotowania próbki! Idealny do próbek orzechów, olejów, ryb, drobiu i zwierząt gospodarskich. Wypróbuj próbkę już dziś!.

QuICK QuEChERS – wkłady przepływowe QUICK QuEChERS firmy UCT eliminują potrzebę wytrząsania i wirowania ekstraktów podczas oczyszczania próbki, znacznie skracając czas przygotowywania próbki. Ponadto, w przeciwieństwie do probówek wirówkowych dSPE, nie ma ryzyka dalszego przenoszenia cząstek sorbentu do fiolek autosamplera.

SPE Cartridge Cleanup – wkłady SPE przeznaczone do oczyszczania ekstraktów QuEChERS. Umozliwiająlternatywną opcję oczyszczania w przypadku skomplikowanych matryc i/lub gdy dSPE nie zapewnia odpowiedniego oczyszczenia ekstraktów próbek. Przykłady matryc odpowiednich do oczyszczania SPE obejmują m.in. herbatę, zioła, przyprawy i próbki o wysokiej zawartości lipidów.