BIOANALYTIC - PRZYGOTOWANIE PRÓBKI - KOLUMIENKI SPEStyre Screen®

UCT
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

STYRE SCREEN®

Linia STYRE SCREEN® i STYRE SCREEN® Polymeric – sorbenty wytworzone z wykorzystaniem ultraczystego, silnie usieciowanego kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu; charakteryzują się dużą pojemnością analitu dzięki efektywnemu wykorzystaniu mniejszych wymagań dotyczących masy złoża w porównaniu z tradycyjnymi cząstkami krzemionki; średni rozmiar cząstek wynosi 30 mikronów.

W obrębie kolumienek STYRE SCREEN® możemy znaleźć między innymi produkty:

STYRE SCREEN® HLD & HLB Chemistries

Sorbenty są formułowane z wykorzystaniem ultra czystego, silnie usieciowanego kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu; charakteryzują się dużą pojemnością analitu dzięki efektywnemu wykorzystaniu mniejszych wymagań dotyczących masy złoża w porównaniu z tradycyjnymi cząstkami krzemionki; średni rozmiar cząstek wynosi 30 mikronów.

STYRE SCREEN® HLD

Zastrzeżony, usieciowany sorbent polimerowy o wysokiej retencji, który może skutecznie zatrzymywać szeroką gamę kwasów, substancji obojętnych (związki polarne i niepolarne) oraz zasad.

STYRE SCREEN® HLB

Zastrzeżona substancja chemiczna jest produktem polimeryzacji lipofilowego DVB i hydrofilowego N-winylopirolidonu, dzięki czemu nadaje się zarówno do analitów polarnych, jak i hydrofobowych; charakteryzuje się wielkością porów 110A i wielkością cząstek 40um.

STYRE SCREEN® BCX

Kwas benzenosulfonowy; mechanizm działania: wymiana kationowa; zastosowanie: zatrzymywanie związków słabo zasadowych.

STYRE SCREEN C18

Oktadecyl (C18); usuwają zanieczyszczenia hydrofobowe; odsalanie i oczyszczanie związków hydrofobowych.

STYRE SCREEN CCX

Kwas karboksylowy – mechanizm działania: wymiana kationowa; zastosowanie: zatrzymywanie związków zasadowych, szczególnie mocnych zasad.

STYRE SCREEN DBX

Oktadecyl (C18) i kwas benzenosulfonowy – mechanizm działania: tryb mieszany; zastosowanie: zatrzymywanie związków słabo zasadowych i hydrofobowych.

STYRE SCREEN DVB

Polistyren diwinylobenzen; zastosowanie: zatrzymywanie związków obojętnych i aromatycznych, przydatne do zastosowań przesiewowych, w których ekstrahowana jest szeroka gama analitów.

STYRE SCREEN QAX

Amina czwartorzędowa – mechanizm działania: wymiana anionowa; zastosowanie: zatrzymywanie związków słabo kwasowych.

STYRE SCREEN THC

Zastrzeżony sorbent; zastosowanie: zatrzymywanie THC i metabolitów THC (THC-delta-9, metabolit THC-hydroksy i metabolit THC-karboksylowy).