BIOANALYTIC - PRZYGOTOWANIE PRÓBKI - KOLUMIENKI SPEEnviro-Clean®

UCT
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

Enviro-Clean®

Kolumienki Enviro-Clean®

W obrębie kolumienek Enviro-Clean® możemy znaleźć między innymi produkty:

Enviro-Clean® Anion Exchange

Sorbenty anionowymienne zapewniają niezrównaną skuteczność ekstrakcji związków kwasowych; analityk może wybierać spośród szerokiej gamy rozmiarów wkładów, typów sorbentów i ilości dostosowanych do konkretnych wymagań każdej analizy.

Enviro-Clean® Cation Exchange

Sorbenty kationowymienne zapewniają niezrównaną skuteczność ekstrakcjEnviroi związków zasadowych; analityk może wybierać spośród szerokiej gamy rozmiarów wkładów, typów sorbentów i ilości dostosowanych do konkretnych wymagań każdej analizy.

Enviro-Clean® Hydrophillic

Sorbenty hydrofilowe zapewniają niezrównaną skuteczność ekstrakcji związków polarnych; analityk może wybierać spośród szerokiej gamy rozmiarów wkładów, typów sorbentów i ilości dostosowanych do konkretnych wymagań każdej analizy.

Enviro-Clean® Hydrophobic

Sorbenty hydrofobowe Enviro-Clean® zapewniają niezrównaną skuteczność ekstrakcji związków niepolarnych; analityk może wybierać spośród szerokiej gamy rozmiarów wkładów, typów sorbentów i ilości dostosowanych do konkretnych wymagań każdej analizy.

Enviro-Clean Mixed-Mode

Kopolimerowe sorbenty ekstrakcyjne składają się ze szkieletu krzemionkowego połączonego dwoma rodzajami łańcuchów funkcyjnych: wymiennik jonowy i hydrofobowy łańcuch węglowy; fazy kopolimerowe wytwarzane przez UCT umożliwiają przyłączenie równych części każdej grupy funkcyjnej do podłoża krzemionkowego; uzyskuje się powtarzalne związane fazy i unikalne składy chemiczne kopolimerów, które pozwalają na kontrolowane wykorzystanie mechanizmów separacji w trybie mieszanym; szczególnie przydatne w ekstrahowaniu zarówno związków obojętnych, jak i obdarzonych ładunkiem.

Enviro-Clean Polymeric Based

Żywice na bazie polimerów są formowane przy użyciu ultra czystego, silnie usieciowanego styrenu/diwinylobenzenu; ten typ sorbentu charakteryzuje się dużą pojemnością analitu dzięki efektywnemu wykorzystaniu niższych mas złoża; dzięki tej funkcji ekstrakcje można przeprowadzać przy większych prędkościach przepływu przy mniejszym zużyciu rozpuszczalnika

Enviro-Clean Fusion®Ag+

Proste i dokładne frakcjonowanie do badania EPH za pomocą nowego funkcjonalizowanego srebrem sorbentu; zaprojektowane, by pomóc przezwyciężyć wyzwania związane z tradycyjnym frakcjonowaniem na żelu krzemionkowym; jony srebra osadzone na stałym podłożu, zwiększoną selektywność, pojemność i ogólna wydajność ekstrakcji.

Enviro-Clean Specialty Cartridges

Spełniają wymagania określonych zastosowań środowiskowych i metod amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

Enviro-Clean Universal Cartridges

Przeznaczone do ekstrakcji dużych objętości próbek wodnych; łatwe w użyciu, odporne na zatykanie, pasują do rozdzielaczy automatycznych i ręcznych.