BIOANALYTICPrzygotowanie próbki

Materiały, odczynniki i urządzenia wykorzystywane do przygotowania próbki do analizy.
bottom cover

OFERTA

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Przygotowanie próbki stanowi kluczowy element w analizie laboratoryjnej, wpływając nie tylko na precyzję wyników, lecz także na ich wiarygodność. Popełnianie błędów na tym etapie skutkuje nieprawidłowościami w przebiegu doświadczeń, a ostatecznie i zachwianiem prestiżu laboratorium.

Przygotowanie próbki – miej plan!

Równie ważne, co przeprowadzenie badań lub eksperymentu jest już samo naszykowanie się do tego procesu. Zaplanować powinieneś krok po kroku przebieg analizy, ustalić sposoby pobierania, transportu i przyjęcia próbki. Niezwykle istotne jest także wybranie odpowiednich technik przygotowania i dalszej obróbki.

Prawidłowo przeprowadzony proces przygotowania próbki jest kluczowy dla minimalizowania potencjalnych błędów, ryzyka wystąpienia nieprawidłowych odczytów czy zanieczyszczeń, co w konsekwencji wpływa przecież na jakość otrzymywanych wyników. Ostatnim etapem jest optymalizacja całego procesu w taki sposób, żeby móc wykorzystać pełen potencjał posiadanych w laboratorium zasobów ludzkich i sprzętowych oraz skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie jednego badania.

Przygotowanie próbki – dopasowanie do specyfiki analizy

W zależności od metody badań, np. takiej jak analiza LC-MS (z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas), istnieje potrzeba dopasowania procesu przygotowania próbki do specyfiki aparatury i rodzaju samych analitów. Przygotowanie próbki może być podyktowane określonymi warunkami procesu. Mamy tu na myśli m. in. homogenizację, ekstrakcję, filtrację, rozcieńczanie, zagęszczanie itp. Wszystko to może zależeć od stopnia czułości aparatury. LC-MS charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością oraz możliwością oznaczania wielu (nawet do tysięcy) analitów w trakcie jednej analizy.przygotowanie próbki

Skomplikowanie całego procesu przygotowania próbki definiuje przede wszystkim rodzaj matrycy oraz ilość i złożoność analitów, które podlegają oznaczeniu. Może się zdarzyć, że próbkę wystarczy tylko przefiltrować mechanicznie lub rozcieńczyć bądź zatęzić, by można było ją bezpośrednio nastrzyknąć. W każdym przypadku chodzi o dostosowanie przygotowania próbki do metody i sprzętu (chromatograf cieczowy lub spektrometr mas).

Najczęściej jednak występuje realna potrzeba wykorzystania innych etapów przygotowania próbki do analizy. Do tego celu często wykorzystuje się homogenizację (rozdrobnienie i/lub ujednolicenie próbki), ekstrakcję do fazy stałej (SPE – Solid Phase Extraction), oczyszczenie /filtrowanie i zatężenie próbki. Innym cennym sposobem przygotowania próbek jest zastosowanie soli do ekstrakcji QuEChERS-ów (skrót od angielskich słów: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Stosowany jest on głównie do próbek żywnościowych, celem oznaczania obecności i poziomu pestycydów.

Automatyzacja a precyzja

Wykorzystanie zaawansowanych technologii sprzętowych pozwala na automatyzację procesów. Skraca to nie tylko czas analizy, ale także zmniejsza potencjalne ryzyko błędów operatora i kontaminacji próbki. Podkreślamy zawsze, że większa ilość etapów przygotowania próbki zwiększa ryzyko błędów i wprowadzenia zanieczyszczeń. W każdym przypadku ma to wpływ na niepewność pomiaru. Wszystkie czynniki poddające pod wątpliwość poprawność pomiaru, sumują się w czasie. Zastosowanie odpowiednich sprzętów laboratoryjnych pozwala na automatyzację wielu z etapów przygotowania próbki. Ale co najważniejsze, niweluje błąd ludzki, który przy stosowaniu tradycyjnych metod, może wynikać chociażby ze zmęczenia.

Zrozumienie wagi staranności

Proces przygotowania próbki do analizy LC-MS wymaga precyzji, dbałości o szczegóły i stosowania się do ustalonych procedur. Skrupulatne wypełnianie wskazanego sposobu przygotowania próbki stanowi fundament skutecznej i dokładnej analizy w laboratorium. Prawidłowe przygotowanie próbki to konieczność. Wpływa ona bowiem na wszystkie dalsze etapy badań. Dlatego tak ważne jest poświęcenie uwagi nawet najdrobniejszym szczegółom, aby osiągnąć wysoką jakość i rzetelność wyników badań.

Przygotowanie próbki do analizy LC-MS to skomplikowany i wieloetapowy proces, który wymaga precyzji i dokładności. Ostatecznie powinien być poparty odpowiednio dobraną aparaturą oraz procedurami wykonywanymi przez personel. Właściwe wykorzystanie dostępnych sprzętów i akcesoriów laboratoryjnych jest niezbędne do uzyskania wiarygodnych rezultatów. Dbałość o każdy detal i postępowanie zgodnie z przyjętymi normami jest kluczem do sukcesu w działalności laboratorium.