BIOANALYTIC - DIAGNOSTYKA - ZESTAWY CE-IVDTerapia monitorowana stężeniem leku

Chromsystems
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

Terapia monitorowana stężeniem leku

Cel TDM, to dopasowanie dawkowania tak, aby uzyskane stężenia leku mieściły się w zakresie terapeutycznym. Dzięki temu, ogranicza się możliwość wystąpienia działań niepożądanych lub efektów toksycznych, związanych z podaniem zbyt dużej dawki oraz ryzyko nieskutecznej terapii, gdy podana dawka okaże się zbyt mała.

Prowadzenie farmakoterapii monitorowanej stężeniem leku we krwi, obejmuje przede wszystkim leki, które:

 • wykazują większą zależność między stężeniem, a efektem leczniczym lub toksycznym niż podaną dawką i spodziewanym efektem
 • są silnie działające i mają wąski indeks terapeutyczny oraz mają niewielką rozpiętość między stężeniem leczniczym, a toksycznym
 • wykazują dużą zmienność populacyjną stężeń osiąganych w organizmie po podaniu zwyczajowej dawki
 • nie mają proporcjonalnej zależności między podaną dawką, a osiąganym stężeniem
 • stosowane są w przypadku chorób zagrażających życiu
 • leki, które dają efekt terapeutyczny po długim okresie – np. kilka tygodni.

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie terapeutycznego monitorowania leków (TDM) obejmujące testy, kalibratory i kontrole. Wszystkie testy LC-MS/MS i HPLC są walidowane i zgodne z odpowiednimi przepisami.

 • Kluczowe cechy
 • LC-MS/MS (seria A)
 • LC-MS/MS (Immunosupresanty)
 • HPLC
 • Testy do LC-MS/MS i HPLC,
 • Certyfikat CE-IVD,
 • Do analiz z osocza. surowicy i krwi pełnej
 • Zawiera wszystkie odczynniki, materiały i kolumnę chromatograficzną,
 • Zawiera kalibratory i próby QC.
 • 200 parametrów (w sposób ciągły poszerzane)
 • 1 kolumna analityczna i zestaw odczynników (seria A)
 • Prawie wszystkie parametry zabezpieczone wewnętrznymi standardami
 • Jednominutowy test na leki immunosupresyjne

Kolumna chromatograficzna

Jedna kolumna do wszystkich analiz – ni ema konieczności zmiany kolumny pomiędzy różnymi analizami.

Nr kat. Nazwa
92110 MassTox® TDM MasterColumn® A

Kity podstawowe

Zawierają wszystkie komponenty potrzebne do przygotowania próbki oraz fazy ruchome LC.

Nr. kat Nazwa
92111/200 Basic Kit A (na 200 próbek)
92111/1000 Basic Kit A (na 1000 próbek)
92111/1000/F Basic Kit A (na 1000 próbek, do automatyzacji)

Parametry w surowicy lub osoczu

Zawierają wszystkie potrzebne kalibratory, próby QC i standardy wewnętrzne.

Nr kat. Zestaw Anality
92923 Leki antyarytmiczne Acebutolol, Ajmaline, Amiodarone, Desethylamiodarone, Aprindine, Atenolol, Bisoprolol, Diltiazem, Disopyramide, Dronedarone, Debutyldronedarone, Flecainide, Flunarizine, Gallopamil, Lidocaine, Metoprolol, Mexiletine, Propafenone, Propranolol, Quinidine, Hydroquinidine, Sotalol, Tocainide, Verapamil, Norverapamil
92913/XT Antydepresanty 1 Citalopram, N-Desmethylcitalopram, Duloxetine, Fluoxetine, Desmethylfluoxetine, Fluvoxamine, Mirtazapine, N-Desmethylmirtazapine, Paroxetine, Sertraline, N-Desmethylsertraline, Venlafaxine, O-Desmethylvenlafaxine
92915/XT Antydepresanty 2, Psychostymulanty Atomoxetine, Bupropion, Erythro-Dihydrobupropion, Threo-Dihydrobupropion, Hydroxybupropion, Clomethiazole, Dosulepin, N-Desmethyldosulepin, Methylphenidate, Mianserin, Milnacipran, Moclobemide, Opipramol, Reboxetine, Ritalinic acid, Tianeptine, Tranylcypromine, Trazodone, Vilazodone, Vortioxetine
92921/XT Leki przeciwpadaczkowe (All-in-One Method) Brivaracetam, Carbamazepine, Carbamazepine-10,11-epoxide, 10-OH-Carbamazepine, 10,11-Dihydroxycarbamazepine, N-Desmethylmesuximide, Ethosuximide, Felbamate, Gabapentin, Lacosamide, Lamotrigine, Levetiracetam, Oxcarbazepine, Perampanel, Phenobarbital, Phenylethylmalonamide (PEMA), Phenytoin, Pregabalin, Primidone, Retigabine, Rufinamide, Stiripentol, Sultiame, Theophylline, Tiagabine, Topiramate, Valproic acid, Vigabatrin, Zonisamide
92924 Leki Anty-HIV Amprenavir, Atazanavir, Darunavir, Delavirdine, Efavirenz, Elvitegravir, Etravirine, Indinavir, Lopinavir, Maraviroc, Nelfinavir, Nelfinavir-M8, Nevirapine, Raltegravir, Rilpivirine, Ritonavir, Saquinavir
92922/XT Leki przeciwgrzybicze Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, 5-Flucytosine, Isavuconazole, Itraconazole, Hydroxyitraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole
92917 Benzodiazepiny 1 Chlordiazepoxide, Clobazam, Norclobazam, Demoxepam, Diazepam, Nordiazepam, Medazepam, Midazolam, 1-OH-Midazolam, Oxazepam, Prazepam, Temazepam, Tetrazepam
91918 Benzodiazepiny 2 Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Lorazepam, Lormetazepam, Nitrazepam, Triazolam
92916 Kwas mykofenolowy Mycophenolic acid, Mycophenolic acid glucuronide
92912/XT Neuroleptyki  1 Aripiprazole, Dehydroaripiprazole, Clozapine, N-Desmethylclozapine, Haloperidol, Olanzapine, N-Desmethylolanzapine, Quetiapine, Norquetiapine, Risperidone, 9-OH-Risperidone
92914/XT2 Neuroleptyki 2
Amisulpride, Benperidol, Brexpiprazole, Bromperidol, Cariprazine, Chlorpromazine, Chlorprothixene, Flupentixol, Fluphenazine, Guanfacine, Iloperidone, Levomepromazine, Loxapine, Lurasidone, Melperone, Perazine, Perphenazine, Pimozide, Pipamperone, Promethazine, Prothipendyl, Sertindole, Sulforidazine, Sulpiride, Thioridazine, Ziprasidone, Zotepine, Zuclopenthixol
92919 Antydepresanty trzycykliczne TCA 1 Amitriptyline, Desipramine, Doxepin, Nordoxepin, Imipramine, Nortriptyline
92920 Antydepresanty trzycykliczne TCA 2 Clomipramine, Norclomipramine, Maprotiline, Normaprotiline, Protriptyline, Trimipramine, Nortrimipramine
Nr kat. Test Czas analizy Liczba próbek Anality Cechy
93000
93000/1200
Immunosupresanty 4.5 min 400
1200
Cyclosporin A
Everolimus
Sirolimus
Tacrolimus
93900/400
93900/1200
Immunosupresanty – Test 1 min 1 – 2 min 400
1200
Krótszy czas analizy
93900/1200/DWP Immunosupresanty – Test 1 min 1 – 2 min 1200 Krótszy czas analizy
Przygotowanie próbki na płytkach 96-dołkowych
Nr kat. Test Anality
61000 Antybiotyki w surowicy/osoczu Ampicillin, cefepime, ceftazidime, linezolid, meropenem, piperacillin, sulbactam, tazobactam
25000 Amiodaron i Desmethylamiodaron w surowicy/osoczu Amiodarone, desethylamiodarone
22000/F Leki przeciwpadaczkowe w surowicy/osoczu
Szybka elucja
10-OH-carbamazepine, carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, ethosuximide, phenobarbital, phenytoin, primidone
22000/HR Leki przeciwpadaczkowe w surowicy/osoczu
Wysoka rozdzielczość
10-OH-carbamazepine, carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, ethosuximide, lamotrigine, oxcarbamazepine (Trileptal®), phenobarbital, phenytoin, primidone, sultiame, zonisamide
49000 Benzodiazepiny i antydepresanty trzycykliczne  w surowicy/osoczu Alprazolam, amitriptyline, bromazepam, chlordiazepoxide, clobazam, clomipramine, clonazepam, clozapine, desipramine, diazepam, doxepin, flunitrazepam, imipramine, maprotiline, nitrazepam, norclobazam, norclomipramine, norclozapine, nordiazepam, nordoxepin, nortriptyline, oxazepam, trimipramine
27037 Itraconazol, Posaconazol i Voriconazol w surowicy/osoczu Itraconazole, hydroxyitraconazole, posaconazole, voriconazole
24000 Levetiracetam (Keppra®) w surowicy/osoczu Levetiracetam (Keppra®)
46000 Kwas mykofenolowy w surowicy/osoczu Mycophenolic acid
26000 Olanzapina i Desmetylolanzapia w surowicy/osoczu Olanzapine, desmethylolanzapine, quetiapine
21000 Rufinamid, Felbamat i Lacosamid w surowicy/osoczu Eslicarbazepine, felbamate, lacosamide, N-desmethylmesuximide, rufinamide