BIOANALYTIC - DIAGNOSTYKA - ZESTAWY CE-IVDPrzewlekłe nadużywanie alkoholu

Chromsystems
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

PRZEWLEKŁE NADUŻYWANIE ALKOHOLU

Alkohol jest jednym z najczęściej spożywanych narkotyków na świecie i szybko wchłania się w jelicie cienkim człowieka. Jest metabolizowany w wątrobie do aldehydu octowego, a następnie do kwasu octowego. Eliminacja jest dość szybka, w związku z czym okres wykrycia samego alkoholu często ogranicza się do około 12 godzin. Jednakże mniej niż 0,1% spożywanego alkoholu jest sprzężone z kwasem glukuronowym lub siarczanem, który jest wydalany w postaci glukuronianu etylu (EtG) i siarczanu etylu (EtS). Obydwa są wykrywalne przez dłuższy czas w porównaniu z samym etanolem, co czyni je wiarygodnymi i specyficznymi biomarkerami do badania spożycia alkoholu. EtG i EtS wypełniają lukę między markerami krótkoterminowymi, takimi jak etanol, a markerami długoterminowymi, takimi jak CDT.

  • Kluczowe cechy
  • Zestawy
  • Testy HPLC i LC-MS/MS
  • Certyfikat CE-IVD,
  • Do analiz w moczu i surowicy,
  • Zawiera wszystkie odczynniki, materiały i kolumnę chromatograficzną,
  • Zawiera kalibratory i próby QC, standardy wewnętrzne

Zestaw do oznaczania EtG w moczu (LC-MS/MS)

Nr kat. Test
Liczba próbek Czas analizy
Charakterystyka
69000 MassChrom® Ethyl Glucuronide (EtG), Ethyl Sulfate (EtS) 400 6 min Jedno etapowe przygotowanie próbki

Zestaw do oznaczania CDT w surowicy (HPLC)

Nr kat. Test Liczba próbek Czas analizy
Charakterystyka
54020
54020/500
CDT – do gradientów binarnych 100
500
22 min Metoda standardowa
54030
54030/500
CDT – do gradientów trójskładnikowych 100
500
20 min Metoda standardowa
54330/500 CDT FE, Szybka elucja – dla systemu gradientu trójskładnikowego 500 9.5 min Metoda standardowa
54930/500 Jednoetapowy, CDT, szybka elucja 500 10 min Ze zmiksowanymi odczynnikami w próbówkach
54730/F Zautomatyzowany, CDT 6 x 96 10 min 96-dołkowe płytki filtrujące