BIOANALYTIC - DIAGNOSTYKA - ZESTAWY CE-IVDBadania przesiewowe noworodków

Chromsystems
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

BADANIA PRZESIWEWOWE NOWORODKÓW

Badania przesiewowe noworodków mają na celu wczesne wykrycie wrodzonych zaburzeń metabolicznych, zanim wyrządzą one szkody dla organizmu. Do chorób tych zalicza się defekty metabolizmu aminokwasów, takie jak fenyloketonuria (PKU) i choroba syropu klonowego (MSUD), zaburzenia metabolizmu kwasów tłuszczowych i kwasice organiczne. Metodą z wyboru w badaniach diagnostycznych jest spektrometria mas, która umożliwia wykrycie szerokiego zakresu defektów metabolicznych w jednym cyklu. Kolumna HPLC nie jest wymagana ze względu na wysoką selektywność tandemowej spektrometrii mas.

Zalety produktu

 • Proste określanie SUAC za pomocą zestawu aktualizacji
 • Badanie przesiewowe w kierunku wielu zaburzeń metabolicznych w jednym badaniu, takich jak PKU (fenyloketonuria), MSUD (choroba syropu klonowego) i tyrozynemia typu I

Charakterystyka testu

Ten test Chromsystems umożliwia szybkie oznaczenie aminokwasów i acylokarnityn w próbkach wysuszonej krwi w ramach badań przesiewowych noworodków pod kątem zaburzeń metabolizmu aminokwasów i kwasów tłuszczowych przy użyciu tandemowej spektrometrii mas. Przygotowanie próbki opiera się na skutecznej ekstrakcji analitów z kropli krwi i późniejszej derywatyzacji.

 • Kluczowe cechy
 • Zestawy
 • Anality
 • Test LC-MS/MS (bez rozdziału chromatograficznego)
 • Certyfikat CE-IVD,
 • Do analiz w wysuszonej kropli krwi,
 • Format płytkowy,
 • Zawiera wszystkie odczynniki i materiały,
 • Zawiera kalibratory i próby QC.
 • Wysoka czułość w porównaniu do wielu innych metod
 • Każdy analit posiada  standard wewnętrzny

MassChrom® aminokwasy i acylkarnityny z suchej kropli krwi

Nr kat. Derywatyzacja Format płytkowy
55000 Tak  =>  większa czułość i specyficzność Płytki 96-dołkowe
55000/F Płytki 96-dołkowe z filtrem  => jedno pipetowanie mniej w procedurze
57000 Nie  =>  Szybsze przygotowanie próby Płytki 96-dołkowe
57000/F Płytki 96-dołkowe z filtrem  => jedno pipetowanie mniej w procedurze

Nasze testy z derywatyzacją łączą wysoką czułość ze specyficznością. Oznaczenia bez derywatyzacji charakteryzują się krótszym i szybszym przygotowaniem próbki. Metody te są dostępne z płytkami lub alternatywnie z płytkami z filtrami, co pozwala skrócić czas przygotowania próbki o jeden etap pipetowania. Zestawy modernizacyjne do oznaczania sukcynyloacetonu można łatwo zintegrować z naszymi testami i są dostępne dla obu roztworów – z derywatyzacją i bez.

Rozszerzenie o sukcynolaceton

Sukcynyloaceton jest głównym markerem wykrywającym tyrozynemię typu I u noworodków i w wielu krajach wchodzi w skład programów badań przesiewowych noworodków. Dzięki naszym nowym ulepszeniom testów masz możliwość oznaczania sukcynyloacetonu zarówno metodami z derywatyzacją jak i bez derywatyzacji.

Nr kat. Zestaw
55111 Rozszerzenie do zestawu 55000
57111 Rozszerzenie do zestawu 57000
57111/F Rozszerzenie do zestawu 57000/F
Aminokwasy i sukcynoloaceton Acylokarnityny i karnityny
Alanine Free Carnitine
Arginine C2-Carnitine
Aspartic acid C3-Carnitine
Citrulline C4-Carnitine
Glutamic acid C5-Carnitine
Glycine C5DC-Carnitine
Leucine C6-Carnitine
Methionine C8-Carnitine
Ornithine C10-Carnitine
Phenylalanine C12-Carnitine
Proline C14-Carnitine
Tyrosine C16-Carnitine
Valine C18-Carnitine
Succinylacetone (included in the Upgrade Set 55111)