BIOANALYTIC - DIAGNOSTYKA - ZESTAWY CE-IVDAminy biogenne

Chromsystems
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

AMINY BIOGENNE

Aminy biogenne i ich metabolity odgrywają ważną rolę w diagnostyce szeregu chorób, takich jak guz chromochłonny czy inne nowotwory układu nerwowego. Wiarygodne wyniki w rutynowej diagnostyce mają zatem kluczowe znaczenie kliniczne. Zestawy oferują szeroką gamę rozwiązań CE-IVD do HPLC i LC-MS/MS, do oznaczeń amin biogennych w moczu i osoczu krwi. W przypadku testów LC-MS/MS można także wybrać jedną z dwóch różnych konfiguracji SPE – z 96-dołkowymi płytkami lub kolumnami do oczyszczania próbek.

 • Kluczowe cechy
 • LC-MS/MS
 • HPLC
 • Testy do HPLC i LC-MS/MS,
 • Certyfikat CE-IVD,
 • Do analiz z moczu lub osocza,
 • Format płytkowy lub wialkowy,
 • Zawiera wszystkie odczynniki, materiały i kolumnę chromatograficzną,
 • Zawiera kalibratory i próby QC.
Aminy biogenne w moczu
Nr kat. Platforma chromatograficzna Składniki
80000 MassChrom® Biogenic Amines/Metabolites in Urine Fazy ruchome, faza płucząca, kolumna chromatograficzna
Nr kat. Zestawy Parametry
80600/96
80600/480
Katecholaminy, wolne Metanefryny, Serotonina – z 96-dołkową płytką SPE Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina
Wolna Metanefryna
Wolna Normetanefryna
Wolna 3-Metoksytyramina
Serotonina
80600/C Catecholaminy, wolne Metanefryny, Serotonina – z kolumienkami SPE do oczyszczania
80700/96 Całkowite Metanefryny (wolne + skoniugowane) – z 96-dołkową płytką SPE Całkowite Metanefryny
Całkowite Normetanefryny
Całkowita 3-Metoksytyramina
80700/C Całkowite Metanefryny (wolne + skoniugowane) – z 96-dołkową płytką SPE
80800/96
80800/480
VMA, HVA, 5-HIAA – z płytkami zbiorczymi Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
Kwas homowanilinowy (HVA)
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
80800 VMA, HVA, 5-HIAA – z wialkami LC
Aminy biogenne w osoczu
Nr kat. Test Parametery
81000 MassChrom® Free Metanephrines in Plasma – z 96-dołkową płytką SPE Wolna Metanefryna
Wolna Normetanefryna
Wolna 3-Metoksytyramina
81000/C MassChrom® Free Metanephrines in Plasma – z kolumienkami SPE do oczyszczania

Testy LC-MS/MS służą do oznaczania amin biogennych w  osoczu i moczu. Są dostępne w formacie płytek z 96 dołkami SPE lub alternatywnie z kolumienkami do czyszczenia próbek. Dostępne są również znakowane izotopowo standardy wewnętrzne dla każdego analitu i zestawy wielopoziomowych kalibratorów 6PLUS1®, a także kontrole (QC) MassCheck®.

Mocz
Nr kat. Substancja/grupa Parametry
6000 Katecholaminy Adrenalina/Epinefryna
Noradrenalina/Norepinefryna
Dopamina
2020 Metanefryny Metanefryny
Normetanefryny
3-Metoksytyramina
6000/Combi
2020/Combi
Katecholaminy i Metanefryny Adrenalina/Epinefryna
Noradrenalina/Norepinefryna
Dopamina
Metanefryny
Normetanefryny
3-Metoksytyramina
4000 Serotonina Serotonina
1000/B VMA, HVA, 5-HIAA Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
Kwas homowanilinowy (HVA)
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
51000 5-HIAA Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
Surowica, osocze i krew całkowita
Nr kat. Substancja/grupa Parametry Matryca
5000 Katecholaminy Adrenalina/Epinefryna
Noradrenalina/Norepinefryna
Dopamina
Osocze
3030 Serotonina Serotonina Osocze
Surowica
Krew całkowita

Testy HPLC umożliwiają oznaczanie amin biogennych w osoczu, surowicy, krwi pełnej i moczu.

 • Certyfikat CE-IVD
 • Solidne i proste wykonania
 • Połączone testy na katecholaminy i metanefryny