BIOANALYTIC - DIAGNOSTYKAVAMS®

Neoteryx®
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

VAMS®

PRAWIDŁOWE POBRANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI WARUNKUJĄ OTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO I WŁAŚCIWEGO WYNIKU DIAGNOSTYCZNEGO.

Dotyczy to wszystkich rodzajów materiału biologicznego pobieranego od pacjenta. Najczęściej w medycznej diagnostyce laboratoryjnej parametry fizyko – chemiczne oznaczane są w krwi lub moczu. Tradycyjne pobieranie krwi wiąże się z wizytą w punkcie pobrań, bezpośrednim kontaktem z wykwalifikowanym personelem medycznym, właściwym dobraniem akcesoriów do pobrania, transportem i przechowywaniem badanego materiału, wykonaniem badania w reżimie czasowym od momentu próbkowania.

Czy można inaczej pobierać krew, łatwiej, szybciej i bardziej komfortowo dla pacjenta? Tak, można. Wolumetryczne mikropróbkowanie absorpcyjne (z ang. Volumetric Absorptive Microsampling – VAMS®) jest rozwiązaniem idealnym.

Firma Neoteryx® opracowała i opatentowała próbnik Mitra®. Jego konstrukcja i unikalne podłoże absorbujące ciecze pozwala na pobranie w ciągu kilku sekund dokładnej objętości krwi włośniczkowej (10 μl, 20 μl lub 30 μl) – w zależności od modelu próbnika, bez względu na lepkość krwi.

To innowacyjne rozwiązanie, umożliwia wiarygodną analizę ilościową wybranych związków chemicznych we krwi.

 • Cechy kluczowe
 • Zestawy
 • Q&A
 • Certyfikat CE-IVDR,
 • Prostota pobrania materiału,
 • Niewielka ilość materiału (kilkanaście μl),
 • Łatwy transport próbki,
 • Stabilność analitów (wysuszona próbka),
 • Stała objętość pobieranej próby (10, 20 lub 30 μl),
 • Brak lub niewieliki wpływ hematokrytu na wynik ilościowy
 • Dostępne w formie kartridży (po 2 lub 4 próbniki), torebek z kartridżami i osuszaczem lub pełnych zestawów do pobrania próbki i wysłania do laboratorium

2 lub 4 próbniki

Dwa do czterech mikrosamplerów Mitra z końcówkami VAMS o pojemności 10, 20 lub 30 µl są dostępne w ochronnych plastikowych kasetach lub składanych obudowach z kodem kreskowym zapewniającym kontrolę pochodzenia.

To proste urządzenie zapewnia ekonomiczny sposób rozpoczęcia pobierania mikropróbek do celów bioanalitycznych, wdrożeniowych i walidacji dla użytkownika końcowego.

 • Objętości 10, 20 i 30 µl
 • Ochronna obudowa zewnętrzna
 • Kod kreskowy do zarządzania łańcuchem dostaw

Próbniki w torbie na próbki

Próbniki Mitra w formie kartridży są dostępne w zamykanych torebkach na próbki ze środkiem pochłaniającym wilgoć. Mitra idealnie nadaje się do zdecentralizowanych badań klinicznych, zdalnego monitorowania lub programów zdrowia publicznego, gdzie pobieranie próbek przez profesjonalny personel w placówce nie jest możliwe.

Urządzenie z torbą na próbki umożliwia pobranie wielu próbek w terenie i ich wysyłkę do laboratorium.

 • Objętości 10, 20 i 30 µl
 • Ochronna obudowa zewnętrzna
 • Kod kreskowy do zarządzania łańcuchem dostaw
 • W torbie na próbki + środek osuszający do transportu i przechowywania

Próbniki w kompletnym zestawie

Zestawy do pobierania zawierające instrukcje, materiały do ​​pobierania próbek z palca i kopertę zwrotną. Pudełka z zestawami mają wymiary dostosowane do wysyłki globalnej.

 • Objętości 10, 20 i 30 µl
 • Ochronna obudowa zewnętrzna
 • Kod kreskowy do zarządzania łańcuchem dostaw
 • W torbie na próbki + środek osuszający do transportu i przechowywania
 • Zawiera próbniki i materiały do ​​nakłuwania palców
 • Zawiera instrukcję obsługi i kopertę zwrotną
 • Rozmiar ułatwiający globalną wysyłkę

Jak prawidłowo pobrać krew korzystając z próbnika Mitra®?

Zapraszamy do obejrzenia filmu (kliknij, aby obejrzeć).

Czy jest to rozwiązanie, które pozwala na wykonanie każdej analizy?

Nie. Mitra® została zaprojektowana na potrzeby badań farmakologicznych z udziałem zwierząt (gryzoni). Z powodzeniem znajduje jednak miejsce w programach badań klinicznych z udziałem ludzi. Ten sukces spowodował, że Mitra® włączana jest w rutynowy tryb leczenia i monitorowania długotrwałych terapii lekowych: immunosupresantami, antybiotykami, lekami przeciwpadaczkowymi. Dokładne analizy stężenia substancji aktywnych, a także ich metabolitów, pozwalają na efektywniejszy proces leczenia, zapobiegając działaniom niepożądanym.

W literaturze medycznej znajdujemy prace opisujące zastosowanie Mitry® w badaniach proteomicznych, metabolomicznych i wielu innych. W dobie zachorowań na COVID – 19 próbniki Mitra® wykorzystywane są do analizy obecności przeciwciał w krwi.

VAMS® z zastosowaniem próbnika Mitra® to:

 • przełom w technologii medycznej umożliwiający przeprowadzanie wiarygodnych analiz ilościowych z suchej krwi,
 • pobieranie mikrolitrów krwi włośniczkowej z palca zamiast mililitrów z wkłucia żylnego,
 • możliwość pobierania krwi w zaciszu domowym u pacjentów z dysfunkcjami poruszania się, seniorów, dzieci, osób z obniżoną odpornością organizmu,
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami poprzez monitoring stężenia leków w organizmie,
  obniżenie kosztów pobierania i transportu próbek krwi.

Mamy już DBS – co nowego daje VAMS?

Ktoś powie: przecież od lat pobierana jest krew na bibułę – DBS (z ang. Dry Blood Spot – DBS) nie jest niczym nowym.
Tak, to prawda – w laboratoriach stosowane są metody analityczne tzw. suchej kropli krwi. W Polsce powszechnie wykorzystywane są do badań przesiewowych noworodków w kierunku niektórych chorób metabolicznych. Procedura pobrania krwi włośniczkowej na bibułę jest łatwiejsza, szybsza, przyjemniejsza dla każdego pacjenta. Prostszy jest także transport oraz utylizacja materiału po badaniu. Jest jednak pewne „ale” – analiza suchej kropli krwi pobranej na bibułę pozwala uzyskać wynik jakościowy, ale nie ilościowy. Diagności medyczni i lekarze najczęściej potrzebują wyników ilościowych, który będzie jednym z elementów postawienia trafnej diagnozy, ustalenia i monitorowania terapii.

Skąd te problemy?

Analizy laboratoryjne wykazały, że istnieje jedna krytyczna zmienna w standardowej procedurze DBS: wyniki poziomu hematokrytu we krwi, objętość czerwonych krwinek, jako procent próbki, mogą być mylące. W przypadku tradycyjnego DBS krew umieszcza się na specjalnej karcie i pozwala się jej rozprzestrzenić wsiąkając w bibułę. To, jak daleko rozprzestrzenia się próbka krwi, zależy od lepkości próbki. Jeśli krew rozprzestrzenia się powoli, lepkość krwi jest większa. Jeśli krew migruje szybko – krew jest nieco mniej lepka. Istniejący poziom hematokrytu analizowany w próbce może się różnić w zależności od poziomu nawodnienia organizmu pacjenta. Niższa lepkość – bardziej uwodnione próbki krwi rozprzestrzeniają się dalej po bibułce. Kiedy docelowy obszar próbki krwi jest wycinany z karty, analiza zwykle skutkuje niższym procentem czerwonych krwinek lub hematokrytu. Bardziej lepkie próbki będą wykazywać porównywalnie wyższy poziom hematokrytu.

Rozwiązaniem wydaje się być perforacja kart DBS, która ogranicza rozprzestrzenianie się krwi poprzez lepsze określenie obszaru pokrytego plamką, co skutkuje w miarę stałą objętością i dokładniejszym odczytem poziomu hematokrytu. To także nie jest „złoty środek”.

Czy istnieje sposób na pokonanie błędu wnoszonego przez hematokryt i uzyskanie wyników porównywalnych z wynikami uzyskanymi z „mokrej” krwi?

Tak! To właśnie VAMS® i Mitra® okazuje się najbardziej obiecującym rozwiązaniem problemu wnoszonego przez błąd hematokrytu przy zastosowaniu DBS.

Zapraszamy do kontaktu.