Przygotowanie medium

bottom cover

OFERTA

Przygotowanie odpowiedniego medium do badania uwalniania substancji aktywnej

Jednym z najbardziej istotnych kroków w przeprowadzaniu badań farmaceutycznych jest przygotowanie medium. Medium, w którym substancja aktywna ma być uwalniana, stymuluje warunki środowiska, z jakim produkt będzie się stykał podczas trawienia w przewodzie pokarmowym.

Odgazowanie medium do uwalniania substancji aktywnej jest ważnym krokiem w przygotowaniu, zwłaszcza jeśli medium ma być stosowane w aparatach do badania uwalniania, takich jak aparaty koszyczkowe czy przepływowe. Obecność gazów może wpłynąć na dokładność pomiarów i utrudnić kontrolowanie warunków badania.

Dbałość o odpowiednie odgazowanie medium oraz kontrola temperatury przygotowanego medium do uwalniania substancji aktywnej jest kluczowa dla uzyskania precyzyjnych i powtarzalnych wyników.