Badanie uwalniania substancji aktywnej

bottom cover

OFERTA

BADANIE UWALNIANIA

Badanie uwalniania substancji aktywnej

Badanie uwalniania substancji aktywnej z leku może być przeprowadzane za pomocą różnych aparatów i metod, które pozwalają na monitorowanie procesu uwalniania w kontrolowanych warunkach. Jednym z powszechnie stosowanych aparatów do tego celu jest aparat uwalniania substancji aktywnej, znany również jako aparat do badania uwalniania.

Wyniki badania uwalniania pozwalają na zrozumienie tempa i stopnia uwalniania substancji aktywnej z leku, co jest kluczowe w ocenie skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa leku. Standardowe procedury i wytyczne dla badań uwalniania substancji aktywnej są często określone przez organizacje farmaceutyczne, takie jak amerykańska Farmakopea (USP) czy Europejska Farmakopea (Ph. Eur.).

Rodzaje aparatów uwalniania substancji aktywnej

Istnieje kilka rodzajów aparatów uwalniania substancji aktywnej, z których najczęściej stosowane to:

Aparat uwalniania substancji aktywnej typu 1 (USP Apparatus 1):

Ten aparat, znany również jako aparat koszykowy, jest używany do badania uwalniania substancji aktywnej z postaci stałych, takich jak tabletki. Tabletki umieszcza się w koszykach, które są umieszczone w naczyniu z medium uwalniającym (często roztwór soli fizjologicznej lub inny odpowiedni płyn). Proces uwalniania jest monitorowany poprzez pobieranie próbek płynu w regularnych odstępach czasu.

Aparat uwalniania substancji aktywnej typu 2 (USP Apparatus 2)

Jest to aparat do badania uwalniania substancji aktywnej z postaci kapsułek. Kapsułki są umieszczone na wrzecionie, a proces uwalniania jest monitorowany podobnie jak w przypadku aparatu koszykowego.

Aparat uwalniania substancji aktywnej typu 4 (USP Apparatus 4):

Ten aparat, znany jako aparat przepływowy (flow-through cell), jest używany do badania substancji aktywnej uwalnianej z postaci o uwarunkowanym uwalnianiu fizjologicznym, takich jak systemy kontrolowanego uwalniania (np. tabletki o przedłużonym uwalnianiu).

Aparat uwalniania substancji aktywnej typu 5 (USP Apparatus 5):

Jest to aparat do badania substancji aktywnej uwalnianej z postaci granulowanych, jak np. proszki.