Badanie czasu rozpadu

bottom cover

OFERTA

BADANIE CZASU ROZPADU

Badanie czasu rozpadu

Rozpad tabletek to proces, w którym tabletka ulega rozpuszczeniu lub dezintegracji w przewodzie pokarmowym po jej przyjęciu. Ten proces jest kluczowy dla uwalniania substancji aktywnej z tabletki i umożliwienia jej wchłonięcia przez organizm. Skuteczność leku często zależy od tego, jak skutecznie tabletka się rozpada, a substancja aktywna zostaje uwolniona.