BIOANALYTICBadanie uwalniania

Urządzenia laboratoryjne pozwalające na badanie uwalniania, badanie czasu rozpadu i inne stosowane najczęściej w przemyśle farmaceutycznym
bottom cover

OFERTA

BADANIE UWALNIANIA

Badanie uwalniania

Dostępność farmaceutyczna – badanie szybkości uwalniania to parametr, który określa właściwości i jakość produktu leczniczego. Jest to istotny parametr badań preformulacyjnych, a także międzyseryjnych leków, który pozwala na ocenę powtarzalności serii produkcyjnych. Badanie uwalniania umożliwia przewidywanie farmakokinetyki substancji leczniczej w organizmie.

Mianem uwalnianie określa się proces przechodzenia substancji czynnej, zawartej w leku, do środowiska, z którego może zostać wchłonięta do organizmu. Faza uwalniania jest poprzedzona rozpadem leku, który również powinien być kontrolowany. Kontrolowane uwalnianie leku jest kluczowe, aby zapewnić skuteczność terapeutyczną i minimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Optymalny proces uwalniania zależy od wielu czynników, takich jak rozpuszczalność substancji aktywnej, biodostępność, dawka leku i indywidualne potrzeby pacjenta. Dlatego projektowanie form farmaceutycznych i technik uwalniania leku jest istotnym etapem w procesie opracowywania nowych leków.