BIOANALYTICAutomatyzacja

Liczniki komórek.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

LICZNIKI KOMÓREK

Liczniki komórekDlaczego liczniki komórek są tak ważne?

Liczniki komórek to niezwykle istotne narzędzi, gdyż służą one obecnie powszechnie zarówno w biologii, jak i w badaniach medycznych. Niewątpliwie ich znaczenie rośnie od momentu, kiedy umożliwiły szybkie i dokładne określenie ilości komórek w próbce.

Urządzenia, o których mówimy, odgrywają kluczową rolę w laboratoriach, ponieważ zyskują różne zastosowania. Wśród nich możemy wymienić oczywiście te podstawowe, ale nie należy zapominać o bardzo zaawansowanych analizach. Do tych ostatnich zaliczają się między innymi badania nad przeżywalnością, a także te skupiające się na różnicowaniu komórek.

Liczniki komórek i ich funkcje

Jedną z głównych funkcji liczników komórek, którą należy podkreślić, jest zautomatyzowanie procesu, do przeprowadzania którego są przeznaczone. Bezdyskusyjnie takie udogodnienie oszczędza badaczom cenny czas i przede wszystkim redukuje ryzyko popełnienia błędu.

Owszem, błędy zdarzają się przecież, jeśli posługujesz się tradycyjnymi metodami liczenia. Zresztą manualne wykonanie analizy pod mikroskopem nie tylko zajmuje bardzo dużo czasu, ale również jest obarczone subiektywną interpretacją. Faktem jest, że jeżeli drugi badacz powtórzyłby tę samą czynność, wykazałaby ona tak czy inaczej niespójność z pierwszą analizą.

Tymczasem liczniki komórkowe w odróżnieniu od tradycyjnych metod charakteryzują się niepodważalną precyzją. Za sprawą nowoczesnych rozwiązań wychodzą na przeciw temu wyzwaniu, zajmując czołowe miejsce pośród zaawansowanych technologii, które usprawniają między innymi właśnie proces liczenia.

Zatem w jaki konkretnie sposób działają liczniki komórek?

Najpierw powinniśmy podkreślić, że większość liczników komórek działa na zasadzie analizy obrazu lub opiera się na możliwościach, jakie daje cytometria przepływowa.

W pierwszym przypadku liczniki wykorzystują systemy optyczne i kamery o wysokiej rozdzielczości do rejestrowania obrazów komórek w próbce. Następnie zaawansowane algorytmy analizują te dane, identyfikując i licząc poszczególne komórki. W rezultacie metoda dostarcza nie tylko dokładne informacje na temat liczby komórek, ale także określa dodatkowe parametry. Są nimi na przykład rozmiar i dane na temat morfologii komórek.

Z kolei w licznikach komórek, opartych na cytometrii przepływowej, wykorzystywany jest przepływ przez specjalną komorę. To przez nią przepuszczane są badane próbki. W trakcie przepływu przez komorę, komórki zostają zindywidualizowane i oznaczone specjalnymi fluorescentnymi znacznikami. Dzięki temu możemy dokładnie zbadać ich właściwości i liczbę. Następnie oznaczone komórki przechodzą przez właściwy etap analizy.

Tutaj automatyczny licznik komórek korzysta z lasera, który emituje wiązkę światła. Z kolei komórki, oznaczone fluorescencyjnymi markerami, wchłaniają to światło i emitują energię w postaci innej, charakterystycznej dla danego znacznika długości fali. Ostatecznie detektor w liczniku rejestruje emisję i odpowiednio przekształca ją w sygnał elektryczny.

I co dalej?

Kolejnym krokiem jest przetwarzanie sygnału i przeliczenie go na wartości liczbowe.

Co znamienne, automatyczne liczniki komórek posiadają zaawansowane algorytmy. To one właśnie pozwalają na dokładną identyfikację i zliczanie poszczególnych rodzajów komórek. Dzięki temu możemy otrzymać informacje takie jak rozmiar komórek, ilość ich DNA, czy nawet występowanie pewnych markerów powierzchniowych.

Oczywiście, cały proces odbywa się bardzo szybko. Oznacza to, że automatyczne liczniki komórek są w stanie przetworzyć próbkę zawierającą setki tysięcy komórek. I co najważniejsze, robią to w ciągu minuty!

Liczniki komórkowe i ich zastosowanie

Prawdopodobnie domyślasz się już, gdzie idealnie sprawdzą się liczniki komórkowe. Oczywiście, znajdują one zastosowanie w szerokim zakresie dziedzin. Z nich najczęstszymi są: mikrobiologia, hematologia, a nawet badania nad rakiem. W ustawieniach klinicznych liczenie komórek jest kluczowe na przykład dla oceny zdrowia pacjentów, monitorowania postępu choroby i oceny skuteczności leczenia. Natomiast w laboratoriach badawczych liczniki komórek przyczyniają się do powtarzalności eksperymentów, dostarczając tym samym spójnych i standaryzowanych danych dotyczących liczby komórek.

Liczniki komórek i innowacje

W miarę postępu technologicznego, liczniki komórek prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej zaawansowane. Niewątpliwie będą oferowały większą automatyzację zamiast manualnych sposobów pomiaru. W związku z tym możemy spodziewać się znacząco wyższej wydajności, a także co ważne, możliwości integracji z innymi narzędziami analitycznymi. Według przewidywań rozwój technologii dodatkowo zwiększy ich użyteczność w różnych aspektach naukowych i medycznych, przyczyniając się do postępu badań nad komórkami oraz diagnostyki. Tymczasem już dziś możesz skorzystać z ułatwień płynących z automatyzacji procesu na najwyższym dostępnym poziomie.

Nasza propozycja

Od 2012 roku współpracujemy z Logos Biosystems. Co ważne, jest to marka stawiająca na innowacje i poszukiwanie jak najlepiej dostosowanych rozwiązań na użytek laboratoriów. Dzięki naszemu partnerstwu, obecnie możliwa staje się między innymi komercjalizacja koncepcji naukowych w jednostkach naukowo-badawczych sektora life science. Firma Logos Biosystems stale rozwija serię automatycznych systemów liczenia oraz obrazowania komórek eukariotycznych i prokariotycznych. Przekłada się to znacząco na sukces laboratoriów, skupiających się na biologii molekularnej i komórkowej. I Ty możesz obecnie dołączyć do liderów branży!