BIOANALYTICAutomatyzacja

Izolacja kwasów nukleinowych
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

IZOLACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH

Izolacja kwasów nukleinowych

Izolacja kwasów nukleinowych – oczekiwania

Obecnie izolacja kwasów nukleinowych stała się kluczowym etapem w wielu procesach analitycznych. Jest to konsekwencją faktu, iż wraz z postępem technologicznym, nastąpił wzrost zapotrzebowania na wysoką jakość materiału badawczego. Odpowiadają za to niewątpliwie nowoczesne techniki badawcze, takie jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), PCR w czasie rzeczywistym qPCR, PCR emulsyjny (ddPCR), mikromacierze, czy mapowanie genetyczne. To właśnie między innymi one wymagają uzyskiwania czystego i wysokiej jakości DNA i RNA. Ponadto wzrosło oczekiwanie, jeśli chodzi o udoskonalenie i automatyzację procesów.

Izolacja kwasów nukleinowych – nowoczesne podejście z Chemagic™

Jeżeli posługujesz się którąkolwiek z wymienionych procedur, dobrze wiesz jak bardzo jest ważne, to o czym mówimy. Dlatego w odpowiedzi na te wymagania, firma Chemagen (PerkinElmer) opracowała innowacyjne rozwiązanie. Jest nim Chemagic™, który od lat cieszy się uznaniem naukowców i diagnostów na całym świecie.

Wydajność i precyzja dzięki technologii Chemagic™

Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych wymaga niezawodnego systemu, który zapewni wysoką wydajność i czystość materiału genetycznego. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii M-PVA Magnetic Bead, platforma Chemagic™ oferuje precyzyjne i skuteczne oczyszczanie DNA i RNA. Jest ono odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań, na przykład wymienionych już wcześniej, NGS, MLPA, genotypowania i PCR.

Jak by na to nie spojrzeć, analiza genomowa dużej liczby próbek wymaga niezawodnego systemu do automatycznej izolacji DNA i RNA. Dzięki zastosowaniu dobrze ugruntowanej technologii M-PVA Magnetic Bead firmy Chemagen, instrument Chemagic ™ bezpardonowo zapewnia wysoką wydajność ultraczystych kwasów nukleinowych odpowiednich do szerokiego zakresu dalszych zastosowań.

Izolacja kwasów nukleinowych – kluczowa rola namagnesowanych prętów w Chemagic™

W przeciwieństwie do innych automatycznych instrumentów do oczyszczania kwasów nukleinowych, platforma chemagic ™ wykorzystuje pręty namagnesowane przejściowo. Służą one temu, aby przyciągnąć kulki po związaniu się z kwasami nukleinowymi. Co więcej, ta kluczowa cecha technologiczna, pozwalająca na skoordynowaną rotację prętów umożliwia optymalne mieszanie próbek podczas etapów homogenizacji i przemywania. Tym samym zwiększa znacząco wydajność i czystość wyekstrahowanych cząsteczek kwasu nukleinowego. Z kolei przenoszenie kulek magnetycznych między probówkami minimalizuje możliwość wprowadzenia zanieczyszczeń pomiędzy etapami oczyszczania.

Podsumowując, wybierając Chemagic, inwestujesz w jakość i efektywność. Dlaczego? Ponieważ izolacja kwasów nukleinowych przy użyciu Chemagic™ to nie tylko gwarancja uzyskania wysokiej jakości materiału genetycznego, ale także oszczędność czasu i zasobów. Dzięki tej precyzyjnej technologii naukowcy i diagności stają się skutecznymi metodologami. I to niezmiennie mając pewność, że uzyskane wyniki będą niezawodne i precyzyjne. Niezależnie od potrzeb badawczych, wybór Chemagic™ to krok w kierunku osiągnięcia doskonałości w analizie kwasów nukleinowych.