BIOANALYTICAutomatyzacja

Izolacja kwasów nukleinowych
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

IZOLACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH

Wraz z rozwojem wysoko przepustowych i precyzyjnych technik badawczych jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), PCR w czasie rzeczywistym qPCR, PCR emulsyjny (ddPCR), mikromacierze czy mapowanie genetyczne wzrosło również zapotrzebowanie na otrzymywanie wysokiej jakości i czystości materiału badanego. Aby sprostać tym wymaganiom powstała potrzeba na udoskonalenie i automatyzację dobrze znanych do tej pory znanych metod izolacji kwasów nukleinowych. W związku z tym, firma Chemagen (PerkinElmer) stworzyła rozwiązanie – chemagic ™, które służy naukowcom oraz diagnostą na całym świecie już od wielu lat.

Analiza genomowa dużej liczby próbek wymaga niezawodnego systemu do automatycznej izolacji DNA i RNA. Dzięki zastosowaniu dobrze ugruntowanej technologii M-PVA Magnetic Bead firmy chemagen, instrument chemagic ™ zapewnia wysoką wydajność ultraczystych kwasów nukleinowych odpowiednich do szerokiego zakresu dalszych zastosowań, takich jak NGS, MLPA, genotypowanie i PCR.

W przeciwieństwie do innych automatycznych instrumentów do oczyszczania kwasów nukleinowych, platforma chemagic ™ wykorzystuje pręty namagnesowane przejściowo, aby przyciągnąć kulki po związaniu się z kwasami nukleinowymi. Ta kluczowa cecha technologiczna i skoordynowana rotacja prętów umożliwiają optymalne mieszanie próbek podczas etapów homogenizacji i przemywania, zwiększając wydajność i czystość wyekstrahowanych cząsteczek kwasu nukleinowego. Przenoszenie kulek magnetycznych między probówkami minimalizuje możliwość zanieczyszczenia próbki pomiędzy etapami oczyszczania.