BIOANALYTICAutomatyzacja

Automatyczne obrazowanie komórek.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

AUTOMATYCZNE OBRAZOWANIE KOMÓREK

Automatyczne obrazowanie komórek

Odkryj ten potencjał – automatyczne obrazowanie komórek

Automatyczne obrazowanie komórek przy użyciu mikroskopów fluorescencyjnych to nie lada standard w dzisiejszych badaniach biologicznych. To prawdziwa rewolucja. Ta potężna technika otwiera nowe możliwości przed naukowcami, zafascynowanymi strukturami komórkowymi, procesami życiowymi i interakcjami, które są niewidoczne przy użyciu tradycyjnych metod obrazowania.

Jakie znaczenie ma automatyczne obrazowanie komórek?

Nasze automatyczne obrazowanie komórek to technologia, która zmienia zasady gry w badaniach biologicznych. Dzięki niej naukowcy mają możliwość błyskawicznego i precyzyjnego pozyskiwania danych oraz analizy obrazów komórkowych. W realiach, w których czas to cenny zasób, automatyczne obrazowanie komórek staje się kluczowym narzędziem ułatwiającym prowadzenie badań.

Nowoczesna nauka i mikroskopia

Mikroskopia fluorescencyjna to serce systemu automatycznego obrazowania komórek. Wykorzystuje naturalną lub indukowaną fluorescencję komórkowych składników, umożliwiając selektywne oświetlanie i obserwację konkretnych struktur w żywych lub utrwalonych komórkach. To nie tylko patrzenie na świat komórkowy, a przede wszystkim odkrywanie jego najbardziej niedostępnych tajemnic.

Automatyczne obrazowanie komórek – na czym oparta jest technologia?

Mikroskopy fluorescencyjne wykorzystują specjalistyczne filtry i źródła światła do wzbudzania cząsteczek fluorescencyjnych, co umożliwia selektywne oświetlanie. Wśród związków tych możemy wymienić na przykład fluorofory i białka fluorescencyjne, również te obecne w komórkach. Cząsteczki tego typu absorbują światło o określonej długości fali i emitują takie o dłuższej długości fali. W ten sposób dochodzi do generowania sygnału fluorescencyjnego. Następnie ten jest rejestrowany przez kamerę mikroskopu.

Technika oparta na wskazanych możliwościach pozwala na znakowanie określonych składników komórkowych, takich jak DNA, białka czy organella. Do tego celu stosowane są także markery fluorescencyjne. W efekcie badacze pozyskują szczegółowe informacje na temat morfologii i funkcji komórek.

Zalety mikroskopii fluorescencyjnej a automatyzacja obrazowania komórek

Odpowiedzmy sobie na pytanie: jakie cele osiągniesz, stosując system, który proponujemy?

Z jednej strony, dostępna stanie się analiza dynamicznych procesów w czasie rzeczywistym. Mikroskopia fluorescencyjna pozwala na rejestrowanie procesów, zachodzących w żywych komórkach. Dotyczy to na przykład ruchów, podziałów komórkowych lub ścieżek sygnalnych. Niewątpliwie dostęp do narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie takich badań znacząco poszerza zrozumienie biologii komórkowej, również w odpowiedzi na zadane warunki oraz toruje drogę postępu w medycynie.

Po drugie, zaawansowane obrazowanie wielobarwne będzie Twoją domeną i siłą napędową do odkryć. Jednoczesne użycie różnych markerów fluorescencyjnych o odrębnych widmach emisyjnych pozwala na obrazowanie wielobarwne. To oznacza możliwość prowadzenia analizy interakcji wielu składników komórkowych w jednej próbce. Nie mniej dostępna staje się w ten sposób wiedza na temat dynamiki procesów.

Należy zaznaczyć, że techniki te mają praktyczne zastosowania w sferach takich, jak diagnostyka medyczna, pozyskiwanie i ulepszanie leków, badania nad chorobami. Bezpardonowo czyni to mikroskopię fluorescencyjną fundamentem w dziedzinie obrazowania biologicznego.

Nowoczesne rozwiązania dla badaczy, czyli Logos Biosystems

Logos Biosystems to innowacyjna firma, tworząca nowe rozwiązania oraz komercjalizująca koncepcje naukowe w zakresie technologii wspierających jednostki naukowo-badawcze z obszaru life science. Od momentu powstania w 2008 roku, marka rozwinęła serię automatycznych systemów liczenia i obrazowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach, prowadzących badania z zakresu biologii komórkowej i molekularnej. Z powyższych powodów Logos Biosystems jest naszym partnerem od 2012 roku.

W dziedzinie automatycznego obrazowania komórek wyjątkowo wyróżniają się systemy CELENA® S i X firmy Logos Biosystems. Są to bowiem zintegrowane koncepcje, które umożliwiają szybkie, precyzyjne pozyskiwanie oraz analizę obrazów o dużej zawartości informacji. Konfigurowalne protokoły obrazowania, moduły autofokusu, oparte na obrazie lub laserze i stożkowaty etap XYZ, ułatwiają obrazowanie płytek wielodołkowych i skanowanie szkiełek. Dzięki wymiennym obiektywom i kostkom filtracyjnym, pozwalają na obsługę szerokiego zakresu analiz komórek. Sprawiają, że badania stają się bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej.

Zastosowania Systemów CELENA® S i X

Systemy CELENA® S i X są nie tylko potężne, ale również elastyczne. Mogą być używane do analizy różnorodnych procesów komórkowych, takich jak:

 • apoptoza, autofagia,
 • fagocytoza,
 • migracja,
 • konfluencja,
 • wzrost/proliferacja, cykl komórkowy,
 • cytotoksyczność,
 • wydajność transfekcji.

A ponadto:

 • morfologia organoidów/sferoidów,
 • polimeryzacja tubuliny,
 • gojenie ran tzw. wound healing,
 • sygnalizacja wapniowa.

W takim razie, to nie tylko technologia, a również klucz do odkrywania nowych horyzontów w biologii komórki, które przełożą się na Twoje odkrycia.

Podsumowując, automatyczne obrazowanie komórek w połączeniu z mikroskopią fluorescencyjną staje się kamieniem milowym w dzisiejszych badaniach biologicznych. W nauce, gdzie detale mają ogromne znaczenie, technologia ta pozwala na zgłębianie tajemnic poziomu komórkowego w sposób precyzyjny i efektywny.

Odkryj potencjał automatycznego obrazowania komórek z Logos Biosystems i wkrocz do nowej ery badań!