BIOANALYTICAutomatyzacja

Automatyczne obrazowanie komórek.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

AUTOMATYCZNE OBRAZOWANIE KOMÓREK

Obrazowanie komórek przy pomocy mikroskopów fluorescencyjnych stanowi potężną i powszechnie stosowaną technikę w badaniach biologicznych, pozwalającą naukowcom wizualizować i badać struktury komórkowe, procesy i interakcje na poziomie mikroskopowym. Mikroskopia fluorescencyjna wykorzystuje naturalną lub indukowaną fluorescencję składników komórkowych, umożliwiając selektywne oświetlanie i obserwację określonych struktur w żywych lub ustalonych komórkach.

Mikroskopy fluorescencyjne wykorzystują specjalistyczne filtry i źródła światła do wzbudzania cząsteczek fluorescencyjnych, takich jak fluorofory czy białka fluorescencyjne, obecnych w komórkach. Te cząsteczki absorbują światło o określonej długości fali i emitują światło o dłuższej długości fali, generując sygnał fluorescencyjny, który jest rejestrowany przez kamerę mikroskopu. Ta technika umożliwia znakowanie określonych składników komórkowych, takich jak DNA, białka czy organella, fluoroscentnymi markerami, co dostarcza badaczom szczegółowych informacji na temat morfologii i funkcji komórek.

Jednym z głównych atutów mikroskopii fluorescencyjnej jest zdolność do rejestrowania dynamicznych procesów w żywych komórkach. Obrazowanie czasoprzestrzenne za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej umożliwia naukowcom monitorowanie zdarzeń komórkowych, takich jak podziały komórkowe, ruch i sygnalizacja, w czasie rzeczywistym. To podejście dynamiczne zwiększa zrozumienie zachowań komórkowych i odpowiedzi na różne warunki, przyczyniając się do postępu w biologii komórkowej i medycynie.

Mikroskopy fluorescencyjne odgrywają także kluczową rolę w obrazowaniu wielobarwnym, gdzie jednocześnie stosuje się różne fluoroscencyjne markery o odrębnych widmach emisyjnych. Ta zdolność pozwala badaczom wizualizować i analizować wiele składników komórkowych w jednym próbce, dostarczając wszechstronnej wiedzy na temat złożonych interakcji i dynamiki komórkowej. Te techniki nie tylko przyczyniają się do badań podstawowych, ale również mają praktyczne zastosowania w dziedzinach takich jak diagnostyka medyczna, rozwój leków czy badania nad chorobami, co czyni mikroskopię fluorescencyjną fundamentem w dziedzinie obrazowania biologicznego.

Systemy obrazowania CELENA® S i X firmy Logos Biosystems to zintegrowane systemy przeznaczone do szybkiego i szczegółowego pozyskiwania oraz analizy obrazów o dużej zawartości informacji. Konfigurowalne protokoły obrazowania, moduły autofokusu oparte na obrazie lub laserze, oraz stożkowaty etap XYZ ułatwiają obrazowanie płytek wielodołkowych i skanowanie szkiełek. Zintegrowane oprogramowanie CELENA® pozwala przetwarzać obrazy i dane w celu analizy ilościowej. Systemy CELENA® S i X są równie elastyczny, co potężnę, dzięki wymiennym obiektywom i kostkom filtracyjnym, co pozwala na obsługę szerokiego zakresu analiz komórek w zakresie takim jak:

• apoptozy,
• fagocytozy,
• migracji,
• wzrostu/proliferacji,
• cytotoksyczności,
• autofagii,
• wydajności transfekcji,
• konfluencji,
• polimeryzacji tubuliny,
• gojenie ran tzw. would healing
• sygnalizacji wapniowej, cyklu komórkowego, morfologii organoidów/sferoidów

Logos Biosystems to innowacyjna firma tworząca nowe rozwiązania oraz komercjalizująca koncepcje naukowe w zakresie technologii wspierających jednostki naukowo-badawcze z obszaru life science. Od momentu powstania w 2008 roku, firma rozwinęła serię automatycznych systemów liczenia i obrazowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych, znajdujących zastosowanie w laboratoriach prowadzących badania z zakresu biologii komórkowej i molekularnej. Firma Logos Biosystems jest naszym partnerem od 2012 roku.