BIOANALYTICAutomatyzacja

Analiza białek.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

ANALIZA BIAŁEK

Postęp technologiczny jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dekad pozwala obecnie na znacznie szybszy i precyzyjniejszy pomiar wielkości oraz stężenia wyizolowanych kwasów nukleinowych. Stało się to za sprawą automatyzacji systemów rozdziału elektroforetycznego biomolekuł, gdzie jedną z technik jest elektroforeza mikrokapilarna. Urządzenia oparte o tą technikę wykorzystują do pomiaru kwasów nukleinowych mikrochipy. Jednym z pierwszych komercyjnych rozwiązań tego typu jakie pojawiły się rynku jest LabChip® GX. Na podstawie szeregu badań wykonanych po wprowadzeniu tego rozwiązania na rynek, wykazano, że elektroforeza mikrokapilarna sprawdza się nie gorzej od wcześniej stosowanych metod. Co więcej, metoda ta pozwala na analizę wielu próbek w tym samym czasie oraz redukcję kosztów analizy względem pojedynczej próbki.

Szybka i zautomatyzowana elektroforeza jest ważnym narzędziem do badań i rozwoju nowych bioterapeutyków. Analizator kwasów nukleinowych LabChip® GX wykonuje zautomatyzowaną mikroprzepływową elektroforezę kapilarną na chipach wielokrotnego użytku z czasem analizy do kilkunastu sekund na próbkę. Mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna zapewnia wiodącą w branży przepustowość z dokładnymi wynikami wymiarowania i ilościowego pomiaru. W zależności od użytego zestawów odczynników i pakietu oprogramowania, system LabChip® GX pozwala scharakteryzować takie próbki jak: cell-free DNA, genomowe DNA, RNA czy białka.

Technologia mikroprzepływowa analizatora kwasów nukleinowych LabChip® GX™ generuje powtarzalne dane o wysokiej rozdzielczości i jest optymalna dla:

  • Przygotowanie biblioteki NGS (analiza rozmazu i fragmentów) oraz kontroli jakości
  • Analizy fragmentów RNA i DNA (w tym cell-free DNA, DNA wyizolowane z próbek FFPE i bibliotek PCR-free)
  • Oceny ilościowej i kwalifikacji do analizy fragmentów CRISPR
  • Badań przesiewowych materiału źródłowego kwasu nukleinowego pod kątem rozwoju szczepionki SARS-CoV-2
  • Charakterystyki i oceny jakościowej małych cząsteczek RNA i gRNA CRISPR / Cas9
  • Zastąpienia schematów z użyciem żelu agarozowego