BIOANALYTICAutomatyzacja

Analiza biomolekuł
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

ANALIZA BIOMOLEKUŁ

Analiza biomolekuł (mikro i makrocząsteczek) to istotna dziedzina w ramach nauk biochemicznych, wykorzystująca różnorodne metody do dokładnego badania i zrozumienia składników molekularnych niezbędnych dla organizmów żywych. W centrum uwagi analiz biomolekuł leży próba rozwikłania złożoności molekuł, takich jak białka, kwasy nukleinowe, lipidy i węglowodany, wyjaśniając ich struktury, funkcje i interakcje.

Jedną z godnych uwagi technik jest technologia mikrofluidycznej separacji elektroforetycznej, nowoczesna metoda umożliwiająca precyzyjne oddzielenie biomolekuł, takich jak białka i kwasy nukleinowe, na podstawie ich wielkości i ładunku. Systemy mikrofluidyczne pozwalają badaczom przeprowadzać analizy o dużej przepustowości przy minimalnych ilościach próbek, oferując korzyści pod względem szybkości, efektywności i opłacalności.

Western-blot to kolejne potężne narzędzie w analizie biomolekuł, zwłaszcza w badaniach nad białkami. Technika ta obejmuje separację białek za pomocą elektroforezy żelowej, a następnie ich przenoszenie na membranę i detekcję przy użyciu określonych przeciwciał. Western-blot dostarcza cennych informacji na temat ekspresji białek, modyfikacji postranslacyjnych i interakcji, co sprawia, że jest niezbędną techniką w biologii molekularnej i badaniach biomedycznych. Niestety, jest to technika również znana i nie za bardzo rozwijana od ponad 50 lat, bardzo czasochłonna i niskoprzepustowa. Rozwiązaniem części z tych problemów zajęła się firma Next Advance tworząc innowacyjne urządzenie BlotBot, które automatyzuje proces wymiany buforów oraz przeciwciał podczas całego procesu.

Z kolei technologie firmy NanoTemper są istotnym postępem w analizie biomolekuł, zwłaszcza w badaniach nad interakcjami i stabilnością białek. Jedną z wykorzystywanych technologii jest termoforeza stosowana w nanoskali do pomiaru zmian fluorescencji, dostarczając informacji na temat interakcji molekularnych z ligandami oraz ich wpływ na zmian konformacji białek. Wysoka czułość i możliwość analizy w czasie rzeczywistym technologii NanoTemper sprawiają, że są one nieocenione w odkrywaniu leków, biologii strukturalnej i badaniach nad skomplikowanymi systemami biologicznymi.

Integracja tych technologii nie tylko zwiększa dokładność i efektywność analizy mikro i makrocząsteczek, ale otwiera także nowe możliwości badania niuansów procesów komórkowych. Badacze mogą teraz wgłębiać się głębiej w strukturalne i funkcjonalne aspekty tych cząstek, torując drogę dla postępów w dziedzinach takich jak medycyna personalizowana i ukierunkowany rozwój leków. W miarę rozwoju technologii analiza biomolekuł będzie niewątpliwie odgrywać kluczową rolę w odkrywaniu tajemnic życia na poziomie molekularnym.