BIOANALYTICAutomatyzacja

Proste i zaawansowane systemy do automatyzacji procedur wykonywanych w laboratorium.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

AUTOMATYZACJA

Chciałoby się powiedzieć, że automatyzacja pracy laboratoryjnej to przyszłość, choć byłaby to prawda jedynie częściowa. W wielu jednostkach badawczych pewna część rutynowych procedur już od ponad 30 lat przeprowadzana jest automatycznie, jednak nadal znacząca liczba z nich musi być wykonywana w standardowy, niezautomatyzowany sposób.
Proces automatyzacji pracy potrzebny jest w celu:

 • uzyskania ustandaryzowanych procedur,
 • eliminacji błędów systematycznych,
 • zwiększenia przepustowości,
 • zaoszczędzenia czasu i pieniędzy,
 • miniaturyzacji procesów,
 • zapewnienia przechowywania prób w kontrolowanych warunkach.

Niezależnie od podejmowanego wysiłku, skupienia i dokładności, błędy ludzkie są nieodłącznym elementem pracy w laboratorium, a tym samym źródłem – większych lub mniejszych – błędów pomiarowych. Działania takie jak np. zbyt szybkie pipetowanie, pipetowanie pod niewłaściwym kątem, zanieczyszczenia krzyżowe lub stosowanie niskiej jakości materiałów zużywalnych mogą prowadzić do uzyskiwania niepoprawnych lub niepowtarzalnych wyników przeprowadzanych analiz, w efekcie prowadząc do straty czasu i pieniędzy. Staje się to szczególnie problematyczne w przypadku obchodzenia się z cennymi próbkami lub pracy z wykorzystaniem drogich odczynników.

Wdrożenie zautomatyzowanych systemów przeznaczonych np. do dozowania cieczy, zarządzania próbkami czy przygotowywania bibliotek NGS rozwiązuje te problemy, gdyż eliminuje błędy ludzkie bez konieczności dodatkowej inwestycji w zatrudnianie i szkolenie dodatkowego personelu. Zautomatyzowane instrumenty zapewniają standaryzację pracy gwarantując najwyższą dokładność uzyskiwanych wyników zmniejszając ryzyko konieczności powtarzania eksperymentów przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka utraty cennych próbek.

Ponadto, kiedy czas i zasoby ludzkie są poświęcane na ręczne wykonywanie ważnych, acz nużących ze względu na swą powtarzalność czynności, trudno jest skalować procesy i zwiększać przepustowość bez dodatkowych nakładów materiałów i budżetu. Biorąc pod uwagę fakt, że zautomatyzowane systemy mogą przewyższać nawet najbardziej wykwalifikowanych operatorów, skalowanie procesów i zwiększenie ich przepustowości okazuje się być w zasięgu ręki. Czy to oznacza, że wdrożenie automatyzacji w laboratorium ma na celu zastąpić ludzi robotami? Wręcz przeciwnie! Automatyzacja umożliwia uwolnienie personelu pracującego w laboratorium od monotonnych zadań manualnych, dzięki czemu mogą oni skoncentrować się na pracy intelektualnej, której nie zastąpi żaden robot.

Jako firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie, posiadamy w swojej ofercie urządzenia i rozwiązania, pozwalające na zautomatyzowanie:

 • izolacji kwasów nukleinowych przy wykorzystaniu kulek magnetycznych,
 • analiz jakościowych i ilościowych kwasów nukleinowych oraz białek,
 • dozowania i aspiracji cieczy,
 • przygotowywania i miniaturyzacji bibliotek NGS,
 • obrazowania i zliczania komórek,
 • procesu oczyszczania tkanek,
 • zarządzania próbką badawczą w procesach biobankowania i analizy,
 • oczyszczania białek,
 • procesu Western blot,
 • transferu mikropłytek,
 • testów przeprowadzanych na płytkach wielodołkowych (bioassays).

Lata współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi oraz diagnostycznymi pozwoliły nam zaobserwować ich znaczący rozwój na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, który częściowo zawdzięczają automatyzacji niektórych z ich procesów. Od indywidualnych analiz po zautomatyzowane, wielkoskalowe badania, postęp technologiczny umożliwił ich istotny rozwój automatyzacji procesów. Zastosowanie automatyzacji w sektorze farmaceutycznym, diagnostycznym czy biotechnologicznym uwalnia zasoby intelektualne wykwalifikowanego personelu przy jednoczesnej maksymalizacji przepustowości, zwiększeniu produktywności oraz zapewnieniu najwyższego poziomu precyzji i powtarzalności. Dlatego też myśląc o rozwoju w nadchodzących latach, warto korzystać z rozwiązań przyszłości dostępnych już dziś.