O NASZespół

Łączy nas pasja, wiedza i otwartość na nowe wyzwania.
bottom cover 3
K Stopa 1 scaled
Specjalistka wspomagania aplikacyjnego – chromatografia cieczowa, przygotowanie próbek.

Katarzyna Krupczyńska-Stopa

Wsparcie merytoryczne i praktyczne w zakresie projektów z obszaru:

  • przygotowanie próbek do analizy
  • analizy z użyciem chromatografii cieczowej (HPLC/UHPLC)
  • projektowanie i wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do badań
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń
katarzyna.stopa@bioanalytic.com.pl
+48 603 339 998