Zaznacz stronę

Historia

Firma BioAnalytic powstała latem 1998 roku jako partner handlowy PerkinElmer Polska Sp. z o.o. i prowadziła sprzedaż początkowo w Polsce północnej, a od 2001 roku również w części zachodniej kraju.

Zmiany w strukturze i ofercie głównego partnera oraz nowa strategia spowodowały, że BioAnalytic rozszerzył swoją działalność rozpoczynając współpracę z kolejnymi partnerami, którzy dostarczali produkty komplementarne do oferty PerkinElmer Inc.,

Od 2010 roku nasza firma zaczęła proces restrukturyzacji portfolio oraz zasobów czego konsekwencją było stworzenie czterech wiodących profili działalności komercyjnej. Były nimi przygotowanie próbki i jej przechowywanie, materiały zużywalne do chromatografii i spektroskopii, zestawy diagnostyczne oraz biologia komórki.

W roku 2013 został dodany do istniejących czterech profili piąty jakim jest spektrometria mas. Stało się to za sprawą nawiązania współpracy ze wiodącym producentem spektrometrów masowych firmą Sciex, Pty.Ltd., z Kanady. Współpraca zaowocowała umową dystrybucyjną podpisaną w 2014 roku. Dlatego obszaru rynku szybko zaczęliśmy tworzyć ofertę komplementarną do produktów Sciex’a.

Kolejną decyzją było stworzenie profilu działalności skupionego wokół automatyzacji procesów laboratoryjnych. Decyzja o tworzeniu wspomnianej aktywności zapadła z początkiem 2015 roku i aktualnie posiadamy bardzo szerokie portfolio, które odpowiada oczekiwaniom rynkowym w Polsce oraz Europie.

Aktualnie współpracujemy z ponad czterdziestoma dostawcami znajdującymi się na czterech kontynentach i obsługujemy ponad 1000 instytucji w Polsce oraz poza naszymi granicami.