BIOANALYTICPolityka prywatności

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH dot. BIOANALYTIC SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioanalytic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 5, kod pocztowy 80-126 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000901859, NIP: 5833430106, REGON 388999773, kapitał zakładowy 50.000 PLN, e-mail:biuro@bionalytic.com.pl, tel. 58 345 78 78.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: a) art. 6 ust.1 pkt b), c) i f) RODO w celu realizacji usług, realizacji Umowy, świadczenia usług serwisowych, wykonywania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku realizacji usług objętych Umową uzyskanie danych jest niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane odbiorcom. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe, IT, producenci prezentowanego sprzętu, szkoleń.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk
+48 58 345 78 78
biuro@bioanalytic.com.pl

bt_bb_section_top_section_coverage_image