Zaznacz stronę

Kontakt

Bioanalytic Maciej Stopa

Adres:
Piekarnicza 5
80-126 Gdańsk
Poland
E-mail:
biuro@bioanalytic.com.pl
Telefon:
+48 58 345 78 78
+48 58 340 99 79
Fax:
+48 58 345 82 99

Maciej Stopa – Dyrektor Zarządzający
tel.: 58 345 78 78
e-mail: maciej.stopa@bioanalytic.com.pl

Zgoda marketingowa

7 + 13 =

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioAnalytic Maciej Stopa,
80 – 126 Gdańsk, Piekarnicza 5, e-mail:biuro@bionalytic.com.pl, tel. 58 345 78 78.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

a) art. 6 ust.1 pkt a) RODO tj. na podstawie Państwa zgody – w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zadane w formularzu kontaktowym, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w celu udzielanie Państwu odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie,

b) art. 6 ust.1 pkt a) RODO tj. na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych w tym marketingu bezpośredniego, w celu przekazywania informacji handlowej Administratora,

c) art. 6 ust.1 pkt f) RODO w celu oferowania produktów i usług Administratora (marketing bezpośredni) co jest prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych a także w celu dochodzenie i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami,

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Przysługuje Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku realizacji usług uzyskanie podanie danych jest niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane odbiorcom. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe, IT, producentom urządzeń oferowanych przez Administratora, firmą serwisowym,

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami w terenie:

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Magda Popławska
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 855
magda.poplawska@bioanalytic.com.pl

Maciej Fras
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 965
maciej.fras@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

Obsługa klienta w terenie, podział terytorialny:

DOLNOŚLĄSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Maciej Fras
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 965
maciej.fras@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

LUBELSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Magda Popławska
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 855
magda.poplawska@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

LUBUSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

ŁÓDZKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

MAŁOPOLSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

MAZOWIECKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Magda Popławska
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 855
magda.poplawska@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

OPOLSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

PODKARPACKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

PODLASKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Magda Popławska
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 855
magda.poplawska@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

Kasper Ciepluch 
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 733 002 995
kasper.ciepluch@bioanalytic.com.pl

POMORSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Maciej Fras
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 965
maciej.fras@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

ŚLĄSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Maciej Fras
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 965
maciej.fras@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Bartłomiej Olszewski
Przedstawiciel Naukowo-Handlowy
tel. kom.: +48 535 571 222
bartlomiej.olszewski@bioanalytic.com.pl

WIELKOPOLSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Karina Izdebska
Menadżer ds. kluczowych klientów
tel. kom.: + 48 601 651 465
karina.izdebska@bioanalytic.com.pl

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

DZIAŁ ANALIZ CHEMICZNYCH

Maciej Fras
Przedstawiciel Naukowo – Handlowy
tel. kom.: 733 002 965
maciej.fras@bioanalytic.com.pl

Bartosz Figiel
Specjalista ds. sprzedaży spektrometrii mas
tel. kom.: +48 533 953 106
bartosz.figiel@bioanalytic.com.pl

DZIAŁ ANALIZ BIOLOGICZNYCH

Andrzej Suder
Menadżer regionalny
tel. kom.: +48 607 97 33 98
andrzej.suder@bioanalytic.com.pl

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Obsługa klienta w biurze:

Wsparcie aplikacyjne: