Zobacz co kryje mózg Twojej myszy – Cz.2

Jednym z ważnych problemów we fluorescencyjnym obrazowaniu konfokalnym jest obecność lipidów w analizowanych próbkach.

Lipidy zwiększają autofluorescencję próbek oraz pochłaniają światło emitowane przez fluorochromy, którymi znakowane są obrazowane struktury. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obrazowania konfokalnego techniką arkusza świetlnego (dodaj skrót tej techniki).

Opisany problem pomaga rozwiązać X-Clarity II czyli automatyczny system usuwający lipidy z tkanek zwierzęcych i roślinnych w procesie elektroforezy.

System X-Clarity II składa się z następujących elementów:
1. Aparatu do podciśnieniowej polimeryzacji żelu wewnątrz tkanki (żel przejmuje funkcje strukturalne usuwanych lipidów, gwarantując zachowanie struktury morfologicznej oczyszczanej tkanki)
2. Komory elektroforetycznej
3. Zasilacza ze sterownikiem wraz z wbudowaną pompą perystaltyczną wymuszającą obieg buforu z systemem termostatowania buforu.

System X-Clarity II

System X-Clarity II

Sterownik wyposażony jest w ekran dotykowy służący do ustawiania parametrów oraz do monitorowania procesu oczyszczania tkanki (na wykresie przedstawiane są aktualne dane dot. temperatury, napięcia i natężenia prądu):

Dane opisujące przebieg procesu można eksportować w plikach .csv

Zobaczmy jak to działa:
https://youtu.be/vud_LOICORU

System X-Clarity II pozwala nie tylko na aktywne, elektroforetyczne usuwanie lipidów z tkanek, ale także na procedurę pasywną: kontrolowany obieg buforu wypłukującego lipidy bez napięcia przyłożonego do elektrod (co ma znaczenie zwłaszcza dla eksperymentów z białkami o niskiej ekspresji).

Przykładowy film o rekonstrukcji 3D obrazów tkanki nerwowej myszy po oczyszczeniu jej metodą X-Clarity:
https://youtu.be/zOk1R7IxMl4

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
http://logosbio.com/x_clarity/x_clarity/features.php

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.