SWATH®: Lepsze jutro zaczyna się już dziś

Czym jest SWATH?

 

To oprogramowanie, które oferuje:

 

  • Cyfrowy zapis próbki
  • Jeden pomiar dający kompleksowy pakiet informacji
  • Wykonanie widma TOF-MS oraz TOF-MS/MS wszystkich związków znajdujących się w próbce
  • Możliwość oznaczania niskich stężeń, nawet w bardzo bogatej matrycy
  • Retrospektywna analiza
  • Badania Ilościowe z możliwością potwierdzenia związków z wysoką rozdzielczością

 

Połączenie oprogramowania SWATH z wysokorozdzielczymi spektrometrami firmy SCIEX serii TripleTOF oraz X500 zapewnia Użytkownikowi potężne narzędzie, dzięki któremu można bardzo dokładnie przeanalizować próbkę dziś, jak również w przyszłości szukając innych analitów bez konieczności ponownej analizy.

 

SWATH umożliwia oznaczanie jakościowe i ilościowe wszystkich substancji znajdujących się w próbce (MS / MSALL). Uzyskujemy pewność otrzymanych wyników ilościowych oraz eliminujemy ryzyko pominięcia jakichkolwiek interesujących związków (nawet tych, o których teraz jeszcze nie wiemy).

 

Nie przechowuj próbek, przechowuj dane.

Więcej znajdziesz na stronie : https://sciex.com/technology/swath-acquisition