Precyzyjne dozowanie różnorodnych cieczy w oka mgnieniu!

 

Dragonfly® Discovery (DFD) został stworzony w celu uproszczenia procesu opracowywania testów oraz realizacji wyzwań związanych z przeniesieniem ich do wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS), które są dobrze znanym wąskim gardłem w procesie tworzenia nowych leków.

 

DFD wykorzystuje technologię dozowania cieczy (ang. positive displacement) przy pomocy 3, 6 bądź 10-cio kanałowej głowicy. Technologia ta jest unikalna, przyjazna dla użytkownika oraz niskoobjętościowa (od 200 nL), dzięki czemu pozwala znacznie skrócić czas opracowywania testu i podnieść jego wydajność w badaniach przesiewowych. Ponadto, szeroka kompatybilność DFD z formatem płytek 96, 384 i 1536 dołkowych umożliwia jego liczne zastosowania w:

 

  • Miniaturyzacji ilościowej reakcji PCR
  • Miniaturyzacji syntezy cDNA z pojedynczych komórek
  • Precyzyjnej dystrybucji komórek na płytki wielodołkowe
  • Dozowanie kulek magnetycznych do mieszanin reakcyjnych

 

Zainteresowany? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

 

https://www.sptlabtech.com/products/liquid-handling/dragonfly-discovery/