Spektrometria mas może być bardziej przyjazna…….

 Użytkownicy spektrometrów mas w codziennej pracy stale stykają się z

nowymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Wdrożenie nowej aplikacji, udoskonalenie istniejącej oraz przeszkolenie nowego pracownika wymagają czasu, a tego z reguły zawsze wszystkim brakuje.

W takich sytuacjach zawsze jesteśmy gotowi pomóc, nasz doświadczony zespół wsparcia aplikacyjnego:

  • opracuje i pomoże wdrożyć nowe metody badawcze;
  • zaktualizuje oprogramowania spektrometrów mas dla spektrometrów firmy Sciex;
  • przeprowadzi szkolenia w zakresie oczekiwanym przez Użytkownika;
  • zrealizuje zlecone analizy w swoim laboratorium.

Pracownicy firmy pomogą również w bardziej przyziemnych zadaniach, jak:

  • zaopatrzenie w materiały zużywalne – kalibratory, elektrody, kapilary, złączki, etc.
  • wykonanie serwisu generatora gazów i sprężarki.

 

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@bioanalytic.com.pl

 

#spektrometria_mas #spektrometr_mas #Sciex