Czas, to pieniądz! O tym każdy wie.

To że chromatografia jest największym spowalniaczem analiz wykonywanych na spektrometrach mas, nie każdy powie głośno.
Ciekawe jak dużo czasu potrzebne jest do rozdziału chromatograficznego analitów, a jak niewiele potrzebuje go spektrometr mas, by szybko zanalizować jony.
Okazuje się, że nawet szybkie chromatografy typu UHPLC wydłużają pracę zestawu LC-MS/MS.
Nasuwa się pytanie czy możliwa jest zmiana tej sytuacji i wykorzystanie w pełni szybkości współczesnych spektrometrów? Oczywiście, że tak! W analizach celowanych, które stanowią zdecydowaną większość wykonywanych oznaczeń, chromatografia nie jest niezbędna. Dostępne rozwiązania takie jak LDTD czy nanodozowanie pozwalają na analizę ilościową do kilkudziesięciu analitów w ciągu dziesięciu sekund. Oba rozwiązania choć różnią się od siebie, mają wspólny mianownik – nie wykorzystują chromatografii cieczowej, a próbka jest wprowadzana bezpośrednio do źródła jonów spektrometru mas. Dodatkowe zalety to mniejsza supresja jonów oraz brak kontaminacji między próbkami. Większa szybkość analiz jest oczywistą korzyścią. Wszystko to razem gwarantuje poszerzenie profitowości laboratorium.

 

Więcej informacji na stronach producentów:

https://info.sciex.com/

https://phytronix.com/luxon-learn-more/