Protein Metrics łatwa i szybka analiza białek

 

Dla każdego analityka niezależnie od stażu pracy oraz doświadczenia, ważnym elementem pracy są wydajne i intuicyjne narzędzia do analizy zebranych danych i analiz instrumentalnych. Analiza proteomiczna z wykorzystaniem spektrometrii mas a zwłaszcza wysokorozdzielczej, generuje bardzo dużą ilość danych. Ich obróbka nie jest prosta i na pewno czasochłonna. Wynika z faktu, że oprogramowanie dostarczane przez producentów spektrometrów po pierwsze jest dedykowane tylko do spektrometrów danego producenta a po drugie często umożliwia tylko podstawową obróbkę wyników.

 

Rozwiązaniem problemu jest pakiet oprogramowania przygotowany przez ProteinMetrics. Pozwala ono na procesowanie danych pochodzących ze spektrometrów mas wszystkich dużych dostawców, co pozwala na uzyskanie jednego wspólnego raportu. Podobnie analityk dokonuje tak samo obróbki uzyskanych danych niezależnie od spektrometru, z którego je uzyskano.

 

Poszczególne moduły oprogramowania pozwalają na:

  • Szybkie przejście z surowego pliku danych do raportu;
  • Analizę widm masowych;
  • Kompleksową identyfikację peptydów i białek;
  • Mapowanie peptydów na podstawie chromatogramu;
  • Wgląd w charakterystykę białka w trakcie procesu odkrywania i rozwoju;
  • Raportowanie metodą Multi-Attribute Method (MAM);
  • Sekwencjonowanie przeciwciał monoklonalnych (mAb);
  • Archiwizowanie danych.

 

Teraz analitycy sami mogą przetestować wybrane moduły oprogramowania, po szkoleniu, które zostanie przygotowane pod kątem obszaru zainteresowań i potrzeb naukowców.

Więcej na stronie:

Welcome