Pierwsza Opera Phenix w Polsce

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został zainstalowany pierwszy w Polsce system do automatycznego, konfokalnego obrazowania komórek High Content Screening/High Content Analysis: Opera Phenix produkcji PerkinElmer.

 

System pozwala na obrazowanie w światle przechodzącym, w kontraście fazowym, obrazowania w zakresie epifluorescencji oraz w trybie konfokalnym.

Aparat jest wyposażony w 4 lasery jako źródła światła wzbudzającego fluorescencję,

2 kamery sCMOS umożliwiające jednoczesną rejestrację obrazu dla dwu kanałów fluorescencji (dzięki zainstalowanej optyce synchronicznej) oraz obiektywy z imersją wodną gwarantującą uzyskiwanie jasnych, ostrych obrazów w trybie konfokalnym.

System umożliwia obrazowanie żywych komórek w rozszerzonym przedziale czasowym dzięki zainstalowaniu komory z kontrolowanym środowiskiem (temperatura, stężenie CO2)

 

Wyposażenie systemu w ramie robotyczne i zasobniki płytek wielodołkowych umożliwia w pełni automatyczną analizę wielu próbek bez zaangażowania operatora.

 

Oprogramowanie Harmony pozwala na pełna kontrolę i programowanie protokołów wykonawczych urządzenia obejmujących parametry wzbudzania fluorescencji, rejestracji obrazów, automatycznej analizy obrazów (w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego),

a także analizę matematyczną i statystyczną oraz wizualizację wyników. Program Harmony umożliwia automatyczną analizę 3D wraz z wizualizacją 3D analizowanych preparatów.

 

Zainstalowany system pozwala na obrazowanie i analizę na poziomie subkomórkowym komórek hodowlanych, sferoidów komórkowych, organoidów, skrawków tkankowych czy organizmów modelowych (np. Danio rerio).

 

Więcej informacji:

https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/926-mikroskop-opera-phenix-w-mibmik

 

http://www.perkinelmer.com/pl/product/opera-phenix-configuration-hh14000000

Opera Phenix (Źródło: http://www.perkinelmer.com/pl/corporate)

Opera Phenix zainstalowana w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i komórkowej (Źródło: https://www.iimcb.gov.pl/pl/)