Opera Phenix w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

 

Z wielką radością informujemy, że w ostatnim tygodniu grudnia 2018 roku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym została zakończona instalacja pierwszego w Polsce

Zintegrowanego systemu do automatycznej wizualnej analizy komórek, tkanek, sferoidów i organizmów modelowych wraz z systemem automatyki przygotowania, magazynowania i podawania próbek.

 System ten składa się z:

  •  stacji przygotowania próbek obejmującej robot pipetujący Janus MDT Mini G3 z 96-cio pozycyjną głowicą dozującą, która umożliwia automatyczne przygotowanie płytek wielodołkowych do obrazowania, ramienia robotycznego Plate Handler II z możliwością ruchu w 5-ciu płaszczyznach do transportu płytek pomiędzy kolejnymi etapami przygotowywania, inkubacji, przechowywania oraz obrazowania, inkubatora Liconic STX 44 IC SA do inkubacji 44 płytek zgodnych ze standardem SBS w zakresie temperatur +30 ‑ 50oC i przy wilgotności ≥95%, wyposażonym w filtry HEPA,
  • zasobników na 42 płytki z materiałem utrwalonym,
  • urządzenia do inkubacji,
  • skanerów kodów.

 Cała stacja przygotowania próbek jest zabudowana polimerową, przejrzystą osłoną.

Przygotowane za pomocą stacji preparaty, są obrazowane w aparacie Opera Phenix

 System obrazowania Opera Phenix wyposażonym w 4 lasery do wzbudzania fluorescencji oraz 4 niezależne kamery sCMOS do symultanicznej rejestracji czterech obrazów fluorescencji.

 Aparat umożliwia przyżyciowe obrazowanie komórek w wielu punktach czasowych, co daje nowe możliwości w badaniach zmian fenotypowych, morfologicznych, fizjologicznych czy funkcjonalnych.

System optyczny posiada obiektywy z imersją wodną, zapewniające uzyskiwanie jasnych i ostrych obrazów przy dużych powiększeniach w trybie konfokalnym.

Opera Phenix umożliwia automatyczne obrazowanie:

  • w świetle przechodzącym,
  • epifluorescencyjne
  • konfokalne

Kolejny krok milowy za nami…