Celem rozwoju chromatografii cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas jest możliwość analizy ilościowej i jakościowej związków chemicznych osiągając coraz niższe limity oznaczalności i wykrywalności. Bardzo czuły, najnowocześniejszy, sprawnie działający sprzęt analityczny i z dużą rozwagą opracowane metody analityczne mogą nie spełnić swoich zadań jeżeli zostaną do nich wykorzystane odczynniki niskiej jakości. Pod pojęciem „odczynniki” kryje się wszystko – to co stosowane jest do utrwalania i przygotowania próbek, rozpuszczalniki i dodatki do przygotowania faz ruchomych. Nie można osiągnąć niskich granic oznaczalności i wykrywalności, jeżeli stosunek sygnału do szumu jest niski. To właśnie złej jakości odczynniki, zawierające substancje towarzyszące (zanieczyszczenia) będą powodowały wzrost sygnałów tła (szumy). Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń obecnych w komponentach faz ruchomych może dawać dodatkowe sygnały i budzić wątpliwość czy mamy do czynienia z nieznanym, koniecznym do oznaczenia składnikiem próbki, czy jest to przypadkowa informacja, nie mająca wpływu na wynik. Żaden analityk w laboratorium badania jakości żywności, kryminalistycznym, diagnostycznym, środowiskowym i farmaceutycznym nie przejdzie obojętnie wobec takiego faktu.

Dlatego warto inwestować w bardzo czyste rozpuszczalniki, aby być autorem wyników analitycznych znakomitej jakości.

Z radością pomożemy Państwu dokonać właściwych inwestycji, w rozpuszczalniki i dodatki do faz ruchomych oferując produkty firmy Covachem.

Oferujemy odczynniki bardzo wysokiej czystości, mądrze zapakowane. Co to znaczy? Każde pobieranie pipetą niewielkich objętości odczynnika z dużego zbiornika może być źródłem zanieczyszczenia cieczy. Dlatego warto stosować odczynniki pakowane w ampułki o objętości 1 mL. Niezwykle usprawnia to pracę, a przede wszystkim zapobiega zanieczyszczeniom, które nieświadomie analityk może wprowadzać do systemu analitycznego.

O opłacalności inwestycji z chęcią porozmawiają z Państwem nasi przedstawiciele naukowo – handlowi. Zapraszamy do kontaktu poprzez FB lub e-mailem biuro@bioanalytic.com.pl