Phytronix

Phytronix Technologies Inc. Phytronix Technologies Inc. jest innowacyjną firmą produkującą nowej generacji unikalne źródło jonów do spektrometrów mas producentów takich jak Sciex, ThermoFisher, Waters, Shimadzu, które idealnie nadaje się do zastosowania w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz rutynowych. Technologia oparta na desorpcji termicznej przy użyciu lasera diodowego wspomagająca jonizację w źródle APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym) umożliwia wykonywanie pomiarów zarówno w trybie pozytywnym jak i negatywnym. Dzięki innowacyjności źródła jonów możliwa jest spektrometria mas bez chromatografii cieczowej! Czas analizy poniżej 1 sec oraz minimalna objętość próby (<10 µl) znacząco zwiększają wydajność pracy laboratorium oraz redukują koszt jego utrzymania.

www.phytronix.com