MedCision

Medcision, Inc., powstał w wyniku rozwoju technologii stworzonej przez Biocision i koncentruje się w zakresie tworzenia i sprzedaży innowacyjnych rozwiązań związanych z kontrolowanym rozmrażaniem preparatów biologicznych, takich jak linie komórkowe i preparaty tkankowe. Poza tym, firma oferuje rozwiązania do długoczasowego transportu próbek w kontrolowanych warunkach temperaturowych między laboratoriami. Wymienione rozwiązania pozwalają na standaryzację przechowywania i transportu materiału biologicznego.

www.medcision.com