Denator

Denator jest skandynawskim producentem innowacyjnego rozwiązania denaturacji termicznej próbek biologicznych. Firma rozwinęła i wprowadziła na rynek urządzenia i akcesoria wychodzące naprzeciw potrzebom naukowców i laboratoriów badawczych z zakresu life science, proteomiki, farmacji i badań klinicznych. Innowacyjna metoda umożliwia stabilizację próbek biologicznych (tkanki zwierzęce i roślinne, płyny ustrojowe, zawiesina komórek) od momentu ich pobrania, co pozwala na natychmiastowe i trwałe zatrzymanie procesów degradacji i modyfikacji, czego wynikiem jest uzyskanie wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych wyników. Nasza współpraca rozpoczęła się pod koniec 2015 roku.

www.denator.com