Nie trać komórek.

 

Niska żywotność i proliferacja komórek często mają podłoże w stosowaniu niewłaściwej metody rozmrażania.

 

Tradycyjna metoda ogrzewania w łaźni wodnej probówek z zamrożonymi komórkami może prowadzić do uszkodzeń komórek wynikających z gwałtownej zmiany temperatury lub zbyt długiej ekspozycji na ciepło.

Kontrolowanie i powtarzalność (standaryzacja) procesu rozmrażania w łaźni wodnej dużej ilości próbek o różnych objętościach jest wyzwaniem. Jeszcze trudniej uchronić próbki przed kontaminacją, której łaźnia jest pewnym źródłem.

 

Powyższych problemów można uniknąć używając automatycznego systemu do rozmrażania probówek ThawStar:

 

W czasie krótszym niż 3 minuty próbka przechowywana wcześniej w parach ciekłego azotu lub w temperaturze -80oC zostanie automatycznie rozmrożona do stanu przejściowego ciało stałe/ciecz.

Urządzenie samo definiuje objętość i temperaturę próbki i dobiera odpowiednie parametry procesu rozmrażania.

 

ThawStar pozwala uniknąć ryzyka kontaminacji oraz przegrzania próbek podczas rozmrażania.

 

Rozmrażanie linii komórkowych w systemie ThawStar gwarantuje standaryzację materiału wyjściowego do dalszych eksperymentów.

 

W ofercie znajdują się również zestawy ThawStar z pojemnikiem do termostatowanego transportu próbek z miejsca przechowywania do laboratorium.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.asterobio.com